Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

ChristenUnie wil aandacht voor mensen en kosten jeugdhulp

Zwolle – De kosten voor jeugdhulp zijn de afgelopen behoorlijk gestegen. De impact van corona heeft gezorgd voor meer veel hulpvragen bij jongeren. Zwols raadslid Wietse de Boer van de ChristenUnie: “Het is triest om regelmatig verhalen te lezen over jongeren die tobben met bijvoorbeeld eetstoornissen als gevolg van de zware coronatijd.”

De gemeenteraad debatteerde onlangs hoe we meer ‘in control’ kunnen komen bij de kosten van jeugdhulp. Dat is goed en belangrijk vindt Wietse: “Voor de ChristenUnie is het van belang dat we niet alleen naar de kosten kijken maar ook naar de oorzaken van hulpvragen. We moeten de vragen van jongeren niet individueel bekijken maar in een maatschappelijke context zien. Dan valt op dat er (te) veel druk op jongeren ligt.”

“Er valt op dat er (te) veel druk op jongeren ligt.” Raadslid CU, Wietze de Boer

 

“Veel volwassenen zijn druk en regels staan soms in de weg om echte aandacht te geven.”

Normaal of niet?

Wietse benadrukt dat je iemand goed moet kennen om het verschil te zien tussen problemen die bij het leven of een bepaalde fase horen óf dat er echt iets aan de hand is. “In relaties waarin echte aandacht is en waarin volwassenen geen voorbijgangers zijn ontstaat veiligheid om te vertellen hoe het echt met je gaat. Zou het ook helpen om open te zijn over jezelf als je als jongere altijd iemand mee mag nemen als je met een leerkracht, trainer of jeugdzorgwerker in gesprek gaat?”, is een vraag van het raadslid.

Dat gesprek is ook nodig om te kijken of jeugdzorg wel altijd het juiste antwoord is op een probleem. Soms liggen onder het probleem nog andere grotere problemen die er eigenlijk voor zorgen dat er geen ruimte is om met jeugdhulp aan te slag te gaan. Wietse: “Wij vinden het belangrijk dat het wijkteam in samenspraak met ouders en/of jongere kijkt wat voorrang moet hebben. Gelukkig gebeurt dat steeds meer.” De ChristenUnie verwacht ook veel van een experiment op wijkniveau waarin school, zorgaanbieders en andere betrokkenen beter samenwerken zodat de jongere zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven.”

“Ook zijn we tevreden met een nog te ontwikkelen dashboard waarin we veel beter zicht hebben op de effecten van ons beleid. Een dashboard kan nooit het echte contact vervangen maar wel helpen om goed in gesprek te komen over kosten, maar ook over trends en ontwikkelingen.”

Wie hen wil mailen over dit onderwerp, kan dat doen via wietse@christenuniezwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button