Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

CDA: Zwolse bouwstandaard voor toegankelijke ‘ouderen’ woningen

Zwolle – De gemeente Zwolle moet zich sterker maken voor minimale bouweisen voor de basistoegankelijkheid van woningen. Met deze oproep tot een Zwolse Bouwstandaard wil CDA Zwolle met name de belangen van ouderen en mensen met een beperking voor het voetlicht brengen.

Volgens fractievoorzitter Martijn van der Veen sluiten de huidige gevolgde bouweisen niet goed meer aan bij de toenemende vraag naar woningen door ouderen en mensen met een beperking. “Je ziet dat deze groepen mensen langer op zichzelf blijven wonen. Enerzijds doordat sommigen dat zelf graag willen, maar ook omdat het kabinet dat afdwingt. Zonder indicatie immers heb je geen recht op wonen binnen een zorgorganisatie. Het CDA vindt dat deze trend handzame woningen vraagt die echt goed toegankelijk blijven voor deze vaak minder mobiele mensen.”

Huidige richtlijnen te vrijblijvend

Momenteel hanteert de gemeente wel het nationale Bouwbesluit, maar die staat volgens CDA Zwolle in de schaduw van het VN-verdrag en het Handboek van Toegankelijkheid, waarin de toegankelijkheidseisen veel verder gaan. Essentie daarin is dat gebouwen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Het Bouwbesluit echter regelt enkel de toegankelijkheid van gebouwen vanaf bepaalde afmetingen, met speciale functies en vaak ook nog maar voor gedeelte van het totale gebouw. “Standaard woningen vallen dus buiten de bepalingen”, duidt Van der Veen het verschil.

Bouwstandaard als beste fundament

Daarom moet de gemeente ook juist voor deze woningen minimale bouw- en toegankelijkheidseisen hanteren, vinden de lokale democraten. “Brede deuren en drempelloze deurportalen zijn enkele voorbeelden, maar je kunt ook denken aan de inrichting van de keuken en het toilet.” Zwolle heeft zich een jaar geleden uitgesproken dat ze toegankelijkheid van de stad belangrijk vindt. Om de daad bij het woord te voegen, vindt het CDA een Zwols Bouwbesluit het ideale fundament om dit te bereiken: “Dat moet als het ware tot op de centimeter nauwkeurig de basistoegankelijkheid borgen”, aldus Van der Veen. Het CDA Zwolle zou graag zien dat de gemeente samen met partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars, een dergelijke Bouwstandaard, in de steigers zet.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button