Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

CDA Zwolle wil supervisie bij grote projecten

Zwolle РDe forse kostenoverschrijdingen van circa vier miljoen euro rondom de verplaatsing van de Openbare Bibliotheek in Zwolle zijn voor CDA Zwolle aanleiding om te pleiten voor een onafhankelijk monitoringcomit̩ die de vinger aan de pols houdt.

Met die motie komt fractievoorzitter Martijn van der Veen (als opvolger van Judith Compagner) namens de Zwolse fractie in de gemeenteraad. Nog steeds is de verhuizing van de bibliotheek vanuit de Diezerstraat via het stadhuis naar de Zeven Alleetjes geen gesloten boek voor het CDA. “Het College heeft in de debatten over dit onderwerp niet helder haar rol in het proces kunnen of willen geven.” Zo blijft de vraag onbeantwoord of het college wist van het besluit om geen bepalingen voor beperking van asbestrisico in het contract op te nemen. Een slechte zaak gezien de onderzoeksplicht van de gemeente, aldus het CDA.

College moet beter informeren en reflecteren

De Zwolse partij verwacht van het college dan ook concrete actie om in de toekomst dit soort debacles te voorkomen. Van der Veen: “Ten eerste vinden we dat het college veel beter op haar eigen rol moet reflecteren. Want op politiek gevoelige dossiers of projecten die een miljoenenbelang betreffen, moet het college nauw betrokken zijn. Ook pleiten wij voor een onafhankelijk monitoringcomité van drie deskundigen bij dergelijke grote projecten. Zij zijn van waarde rond de objectieve rapportage en informatieverstrekking. Daarmee worden ook wij als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om onze taak goed te kunnen oppakken. Zo’n comité de vinger houdt de vinger aan de pols en kan voortijdig

Gerelateerde artikelen

Back to top button