Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

CDA Zwolle: “75 jaar bevrijding “

Zwolle – In 2020 vieren wij 75 vrijheid in Nederland. Vrijheid is een groot goed waar we zuinig op moeten zijn.
Het is dan ook van groot belang dat jong en oud niet zal vergeten wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden.

Viering 75 jaar vrijheid

Het CDA Zwolle vindt dat de gemeente Zwolle als provinciehoofdstad een belangrijk aandeel dient te hebben in de viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel. Zij dient dan ook op vrijdag 9 november een motie in om Zwolle in beweging te brengen. Woordvoerder Arjan Spaans zegt hierover: “vrijheid is iets vanzelfsprekends voor onze generatie. Het is in 2020 alweer 75 jaar geleden dat de tweede wereldoorlog voorbij is. Als veteraan met 4 missies in 3 continenten heb ik van dichtbij mogen ervaren dat de vrijheid, zoals wij deze in Nederland kennen, een groot goed is. Laten we daarbij stilstaan en het 75-jarig lustrum aangrijpen om nog wat extra aandacht te schenken aan dit onderwerp.”

Voorstel

Het CDA Zwolle vraagt de burgemeester en wethouders dan ook om in de eerste helft van 2019 met een voorstel te komen voor de viering van 75 jaar bevrijding. De voorkeur van CDA Zwolle gaat daarbij uit naar het tijdig aanstellen van een (vrijwillige) coördinator of projectgroep die hiermee aan de slag kan gaan. Het voorstel dient daarbij in samenspraak met betrokken organisaties tot stand te komen. Denk aan de vereniging veteranen Zwolle, de scholen, ouderenorganisaties, het HistorischCentrum Overijssel, ondernemers enzovoort. Voor de viering van 75 jaar bevrijding in 2020 vraagt het CDA Zwolle speciaal aandacht voor de bevrijding van Zwolle op 14 april. Daarna is er ruimte om plannen te maken tot aan de Bevrijdingsdagop 5 mei. Ook vraagt Spaans om tijdige afstemming met de Provincie Overijssel, dit omdat deprovincie een lustrumprogramma “75 jaar vrijheid in Overijssel” op gaat stellen. Daarnaast heeft de provincie ook gelden ter beschikking gesteld waardoor Zwolle mooi dat beetje extra zou kunnen zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button