Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

CDA neemt nog geen standpunt in over AZC Zwolle

Zwolle – Voordat CDA Zwolle een definitief standpunt inneemt over de AZC Zwolle locatie, wil de partij in ieder geval de informatiebijeenkomst van 20 januari afwachten. De uiteindelijke besluitvorming in de Zwolse gemeenteraad wordt dit voorjaar verwacht; dan laat CDA Zwolle haar definitieve standpunt horen.

CDA Zwolle wil eerst de Zwollenaren aan het woord laten over de komst van een asielzoekerscentrum in Zwolle. Draagvlak en draagkracht is volgens het CDA Zwolle essentieel voor een goed functionerend opvangbeleid. Goede communicatie en een zorgvuldig proces horen daar vanzelfsprekend ook bij.

Morele plicht

Het CDA vindt dat Nederland de morele plicht heeft om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. Er zijn echter wel grenzen aan de hulp die Nederland en/of gemeenten kunnen bieden. Door de huidige hoge instroom lopen we inmiddels aardig tegen die grenzen aan.

Discussie

De grote instroom leidt tot veel discussie, zowel in de samenleving als in de politiek. Het is een complexe problematiek, er zijn geen simpele oplossingen voor. Of het nu gaat om de status die deze vluchtelingen moeten krijgen, de plekken waar we ze op moeten vangen, de druk op de woningmarkt die toeneemt, het draagvlak onder de bevolking, gevoelens van onveiligheid, of de aanpak in Europees verband: de meningen zijn door het hele land zeer verdeeld.

Momenteel worden de vluchtelingen die in Nederland aankomen opgevangen in crisisnoodopvang die in beginsel slechts 72 uur duurt, waarna er weer naar een andere crisisnoodopvang uitgeweken moet worden. Dit is voor het CDA een onmenselijke situatie, zeker voor de vele families die vanuit erbarmelijke omstandigheden naar ons land gekomen zijn.

Draagvlak en communicatie

CDA Zwolle wil actief bijdragen aan een zo snel mogelijke doorstroming naar reguliere opvang, dat wil zeggen naar een azc (asielzoekerscentrum). Het is daarom goed dat we ook in Zwolle kijken naar de mogelijkheden voor een azc. Draagvlak en draagkracht van de inwoners van Zwolle is essentieel voor een goed functionerend opvangbeleid. Goede communicatie en een zorgvuldig proces horen daar vanzelfsprekend ook bij.

CDA Zwolle zal tijdens de informatiebijeenkomst op 20 januari  aanwezig zijn en een luisterend oor hebben voor de mening van de Zwollenaren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button