Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Carbidschietlocaties bekend

Locaties zijn dit jaar gelijk aan voorgaande jaren

Zwolle – Op Oudjaarsdag mag er op veertien locaties tussen 10:00 en 18:00 met carbid geschoten worden. Het college van burgermeester en wethouders heeft de locaties aangewezen waar – onder voorwaarden- met carbid geschoten mag worden. ‘Gewoon’ vuurwerk mag op 31 december van 18.00 tot en met 1 januari 0.200 uur afgestoken worden.

Locaties

Wijk

Locatie

Berkum

Het perceel begrensd door Nieuwe Vecht, Kuyerhuislaan, tussen De Verlaten en 50 meter ten westen van het volkstuinencomplex

Diezerpoort

Park Hogenkamp, het centrale grasveld

Holtenbroek

Het grasveld achter het Cruijffcourt aan de Palestrinalaan

Marslanden

Het verharde handbalveld op sportcomplex Marslanden

Stadshagen

  • de parkeerplaats nabij de Milligerplas (langs de Hasselterweg)

  • het grasveld naar De Verbinding aan de Oude Wetering (grenzend aan de parkeerplaats);

  • Speldemakerstraat, de groenstrook achter de woningen aan de Speldemakerstraat tussen het fietspad en de watergang;

Westenholte

Tormintilweg

Wijthmen

Woestijnenweg

Windesheim

Terrein Dorpstraat-Vrijhofweg-Veldweg

Zwolle Zuid

  • het trapveldje langs de Zandwetering, langs het fietspad tussen Schellerbergweg en Campus;

  • Oldenelerpark langs de Oldeneelweg (op het veld bij het ooievaarsnest);

  • Ittersumpark achter de IJsselcentraleweg;

  • het parkeerterrein van de voetbalvereniging Zwolse Boys (Landsheerlaan 44).

Evaluatie

De locaties zijn dit jaar gelijk aan de locaties van voorgaande jaren aangezien het carbidschieten daar tijdens de evaluatie zonder problemen is verlopen. Er is ook bekeken of alles is goed gegaan bij de twee nieuwe locaties:

– De parkeerplaats op het terrein van de Voetbalvereniging Zwolse Boys aangewezen. Deze locatie is in overleg met omwonenden in plaats is gekomen van de locatie in het Schellerpark bij de skatebaan. Uit de evaluatie is gebleken dat dit goed heeft gewerkt en daarom wordt voorgesteld deze locatie ook dit jaar weer aan te wijzen.

– De locatie aan de Speldenmakerstraat. Deze locatie is toegevoegd omdat omwonenden van de Speldenmakerstraat hierom verzocht hebben en de locatie is hiervoor geschikt leek. Het carbid schieten op deze locatie heeft, zoals verwacht was, niet geleid tot problemen. Dus ook deze locatie kan dit jaar weer aangewezen worden.

Foto: ©Joey Bisschop - Carbidschieten oudjaar 2015 Zwolle
Foto: ©Joey Bisschop – Carbidschieten oudjaar 2015 Zwolle

Nieuwe locatie Stadshagen?

Daarnaast is er dit jaar een verzoek ingediend voor een nieuwe locatie. Het betreft een verzoek uit de wijk Stadshagen voor het grasveld/voetbalveld aan het Twistvlietpad ter hoogte van het Traaipad. Dit verzoek is in overweging genomen maar besloten wordt dit veldje niet aan te wijzen. Het ligt te dicht bij woningen ook heel dicht bij de nieuwe locatie aan de Speldenmakerstraat zodat er een alternatief in de directie omgeving geboden wordt.

Voorwaarden

De minimumleeftijd waarop in Zwolle met carbid geschoten mag worden is zestien jaar. De melkbus mag niet groter zijn dan 40 liter en alleen ballen mogen weggeschoten worden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button