Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Bypass als oplossing drukke ochtendspits-rotonde Eli Heimanslaan

Zwolle – Een bypass voor automobilisten die vanaf de Eli Heimanslaan naar de Stadshagenallee willen om de wijk uit te rijden én een tweerichtingenfietspad aan de oostkant van de Eli Heimanslaan. Die oplossing stellen burgemeester en wethouders voor om de drukte bij de rotonde in de ochtendspits aan te pakken.


In de ochtendspits stokt gedurende een korte periode de doorstroming op de rotonde van de Eli Heimanslaan/Stadshagenallee. Tussen 8.15 en 8.45 uur zijn er veel automobilisten die de wijk uit willen naar hun werk en ontstaan er wachtrijen voor de rotonde, terwijl tegelijkertijd veel kinderen naar school fietsen. Nu er de komende jaren volop gebouwd wordt in Breezicht is de verwachting dat dit knelpunt nog groter wordt als Stadshagen verder groeit.

De gemeenteraad vroeg het college eind 2019 om een voorstel voor de aanpak van de rotonde. Er zijn diverse varianten bekeken en doorgerekend door een extern bureau, waaronder de invoering van een voorrangsplein, een fietstunnel onder de rotonde en een aparte bypass voor het autoverkeer dat vanaf de Eli Heimanslaan rechtsaf wil slaan naar de Stadshagenallee. Het college kiest voor deze laatste optie. De afslaande stroom auto’s hoeft dan niet meer over de rotonde, waardoor de verkeersafwikkeling daar vlotter kan verlopen.

De bypass is als voorkeursvariant besproken met buurtbewoners en is naar aanleiding daarvan nog iets aangepast. Het tweerichtingenfietspad wordt verder doorgetrokken tot aan de Sportlaan.

Verder willen B en W de Eli Heimanslaan, Jac. P. Thijsselaan en de Laan der Molens als mogelijke route tussen Breezicht en Breecamp overeind houden, maar de snelheid op deze wegen de komende jaren terugbrengen naar 30 km/u. Hiermee wordt voorkomen dat de route aantrekkelijk wordt als sluiproute tussen de twee buurten. Daarnaast stellen ze voor om de kruising van de Laan der Molens met de Oude Wetering nu meteen aan te passen om die veiliger te maken.

Vooruitlopend op het besluit van de raad hierover hebben B en W in de begroting voor 2022 alvast 550.000 euro gereserveerd voor de aanpassing van de rotonde. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 12 november aanstaande. Als de raad instemt met deze aanpassing zullen de plannen komende maanden verder uitgewerkt worden in nauw overleg met de buurt. De werkzaamheden kunnen dan in 2023 uitgevoerd worden.

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com

Door: redactie

RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle brengt op radio, internet en via foto- en video verslaglegging.

Lees ook

Back to top button