112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

Brandweer IJsselland: veiligheid burgers voorop, ook na bezuinigingen

De brandweer staat deze dagen landelijk volop in het nieuws. Belangrijkste aanleiding daarvoor is een onderzoek van de NOS naar bezuinigingen bij de brandweer gerelateerd aan de regionalisering.

De brandweer binnen de Veiligheidsregio IJsselland wil via een ‘statement’ duidelijk willen maken dat de veiligheid van burgers altijd voorop staat en de kwaliteit van Brandweer IJsselland gewaarborgd blijft.

Statement

Via het betreffende statement laat de veiligheidsregio IJsselland het volgende weten:


Beeldvorming

“In de media is het beeld ontstaan dat bezuinigingen worden doorgevoerd die ten koste gaan van de brandweerzorg. Dit beeld vraagt om een nuancering. In de landelijke publicaties zijn de feiten niet altijd duidelijk en loopt de discussie over bezuinigingen door inhoudelijke thema’s heen die daar in principe los van staan. Bovendien zijn er verschillen tussen de veiligheidsregio’s. Daarom hebben we er behoefte aan om de situatie die specifiek voor Veiligheidsregio IJsselland geldt te verduidelijken.

Vanuit onze visie op brandweerzorg hanteren wij altijd twee belangrijke uitgangspunten:

  1. De veiligheid van burgers en brandweermensen staat altijd voorop
  2. Het niveau van de brandweerzorg moet in ieder geval op het huidige niveau blijven (en het liefst nog verder verbeteren)

Daarbij proberen we steeds meer aan de voorkant van het brandweerproces te komen: van repressie naar risicogerichtheid. Het gaat dan in toenemende mate om de verhouding tussen risico en slagkracht (proportionaliteit). Het rendement van activiteiten speelt daarin ook een rol. Dit met als doel zo efficiënt mogelijk met gemeenschapsgeld om te gaan. Veiligheid en kwalitatief goede brandweerzorg zijn altijd onze leidraad. Als het gaat om proportionaliteit van inzet dan hebben we het bijvoorbeeld over een brand in een afvalbak: daar hoeft in principe geen tankautospuit met volledige bezetting (6 brandweermensen) voor uit te rukken. Dit past binnen de ontwikkeling van risicogerichtheid. Een woningbrand is van een totaal andere orde: daar zetten we volledig op in. Het beleid in IJsselland wordt in goed overleg en nauwe samenwerking met de ondernemingsraad, de organisatie en onze samenwerkingspartners voorbereid en uitgevoerd.

Bezuinigingen gelden voor gehele organisatie

Veiligheidsregio IJsselland draagt de verantwoordelijkheid om effectief en doelmatig om te gaan met de middelen van het Rijk en de gemeenten. De taakstelling die wij effectueren richt zich vooral op efficiencyverbetering voor de hele organisatie en met name de ondersteunende diensten. Aan het operationele proces wordt niets gewijzigd: het aantal tankautospuiten blijft gelijk en de huidige brandweerposten blijven open. Projecten zoals STOOM (Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen) leveren naar verwachting wel besparingen op voor het brandweerproces, met name doordat het aantal ongewenste en onechte alarmeringen afneemt. Onze totale bezuinigingstaakstelling loopt op tot € 1,1 miljoen in 2024. Dat is 2,7% van de totale begroting van circa € 41 miljoen.

Veiligheid: voor elkaar

We blijven ons inzetten voor veiligheid in samenwerking met gemeenten, burgers, bedrijfsleven en al onze andere partners. Ook in de toekomst kunnen Inwoners van IJsselland blijven rekenen op goede brandweerzorg bij brand en ongevallen.


Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren