EconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Boeren aan de slag met koolstofvastlegging in project Blijvend Grasland

Zwolle – Boeren uit Fryslân en Overijssel gaan vanuit het project Blijvend Grasland aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat doen zij door koolstof vast te leggen in hun grasland. Blijvend grasland is meerjarig kruidenrijk grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten.

Door dit land in niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deze koolstofopbouw kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden. Natuur en Milieu Overijssel zoekt nog boeren die zich aan willen sluiten bij dit bijzondere project.

Deelnemende boeren

De beoogde groep van deelnemende agrariërs zijn gemotiveerde en actieve ondernemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering en ervaring stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer en duurzamere landbouw. Zij zijn op zoek zijn naar kennis, praktijkondersteuning en meetinstrumenten, afgestemd op hun persoonlijke situatie en mogelijkheden passend binnen de gebiedscontext. Het project sluit aan op de wens om te leren over de mogelijkheden voor koolstofvastlegging in bodem in de melkveehouderij, en in het specifiek wat de methodiek Blijvend Grasland kan brengen in dit verband.

De deelnemende boeren zien Blijvend Grasland als een belangrijke maatregel binnen een duurzame melkveehouderij. Blijvend Grasland kan bijdragen aan biodiversiteit, een gezondere bodem en het verminderen van het CO2-gehalte in de atmosfeer door het vastleggen van CO2 in de bodem. Deze ecosysteemdienst ligt in lijn met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 wordt ingevoerd. Lees meer over het project in deze flyer.

Aanmelden voor de startbijeenkomst in september

“Voor koolstofvastlegging in grasland is in 2021 een methodiek vastgesteld door de onafhankelijke autoriteit Stichting de Nationale Koolstofmarkt, de methode Blijvend Grasland. Deze Stichting komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt en is opgericht in 2019. Goedgekeurde toepassing van de methode leidt tot uitgifte van verhandelbare CO2-certificaten. In dit project gaan de boeren samen aan de slag om te leren wat de methode inhoudt, vertalen we de methode naar de praktijk van het boerenbedrijf, maken ze een concreet plan om tot uitvoering te komen en doen ze eerste ervaringen op met toepassing ervan. De leerervaringen worden in en buiten de groepen gedeeld.”

De initiatiefnemers

Het project is een initiatief van penvoerder de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. Het project ontvangt ruim 180.000 euro aan SABE-subsidie (Samen leren in projecten over duurzame landbouw). Boeren die geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen zich geheel vrijblijvend aanmelden voor de startbijeenkomst in september. Het project loopt gedurende drie jaar. De kennis en ervaringen opgedaan vanuit het project worden actief gedeeld en toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren