EconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Boeken over armoede voor de Zwolse politiek

Zwolle – Op vrijdag 5 juli heeft de gemeenteraad van Zwolle gedebatteerd over de Perspectiefnota (PPN), Daarin zijn de plannen voor de komende vier jaar in grote lijnen uiteengezet. De PvdA zette zich tijdens het debat in voor armoedebestrijding en deed concrete voorstellen om dit te realiseren. Daarom gaf ze andere fracties een boek over armoede cadeau.

Luna Koops, fractievoorzitter van de PvdA, benadrukte in haar betoog dat je armoede het beste kan bestrijden door ervoor te zorgen dat mensen meer geld overhouden na het betalen van hun vaste lasten. Om dit te realiseren, stelde de PvdA-fractie voor om bij alle nieuwbouwplannen ten minste 30% sociale huur te bouwen. “Het college moet daadkracht tonen om de wooncrisis op Zwols niveau zoveel mogelijk in te perken” aldus Koops.

Ondersteunen

Daarnaast pleitte de partij voor het investeren van 2 miljoen euro om mensen te ondersteunen bij het isoleren van hun woning, niet alleen voor mensen met de laagste inkomens maar ook voor mensen met middeninkomens. Koops: “Op deze manier werken we aan de energietransitie en zorgen we ervoor dat mensen geld besparen op hun energierekening.”

Ook deed de PvdA voorstellen om meer ervaringsdeskundigen in te zetten bij de gemeente, duurzame wijkinitiatieven te steunen en willen ze het sportfonds uitbreidden zodat ook volwassenen er gebruik van kunnen maken.

Om de andere fracties en het college te inspireren om het armoedeprobleem bij de wortel aan te pakken, gaf de PvdA-fractie alle andere fracties en het college het boek “Armoede uitgelegd aan mensen met geld” van Tim ‘S Jongers cadeau. Ook zal de PvdA een aantal exemplaren van dit boek neerleggen in verschillende buurtbibliotheken in Zwolle.

Het debat over de Perspectiefnota vormde een belangrijk moment voor de Zwolse gemeenteraad om richting te geven aan de beleidsplannen voor de komende jaren en om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waar de stad voor staat. Op maandag 15 juli zal over de plannen worden gestemd.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren