Voorpagina

BOA’s Zwolle vanaf vandaag in nieuw uniform

Zwolle – Vanaf dinsdag 22 maart 2016 beschikken de buitengewoon opsporingsambtenaren, actief in Zwolle, over het nieuwe landelijke uniform. Het nieuwe landelijke uniform voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) bestaat uit een nieuwe comfortabele worker, een polo en jas.

Het uniform draagt bij aan een betere herkenbaarheid op straat voor de BOA’s. Doordat de BOA’s zich verplaatsen per fiets of lopend, sluit deze kleding beter aan bij hun werkzaamheden in Zwolle.

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. BOA’s hebben officiële opsporingsbevoegdheden die samenhangen met hun functie. Die bevoegdheden zijn altijd beperkt zijn tot één bepaald werkterrein. Denk bijvoorbeeld aan jachtopziener, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur of parkeerwachter.

Wat zijn de bevoegdheden van een BOA?

Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of milieuregels overtreden. Zij mogen verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Wat een BOA mag doen, staat omschreven in de zogeheten akte van opsporingsbevoegdheid. Deze verschilt per BOA.

Welke BOA-functies zijn er?

Vaak is een BOA gespecialiseerd in een onderdeel van de wet of in een verordening. Daardoor heeft hij of zij specifieke kennis en kan hij of zij gerichter en met meer kennis optreden dan bijvoorbeeld een politieagent. Een BOA mag alleen op dat gebied werken, waarvoor hij of zij is opgeleid.

Verschillende BOA-functies zijn: boswachters, brandweercommandanten, brugwachters, conducteurs, controleurs vaarwegen, douanebeambten, gemeentelijke handhavers, inspecteurs dierenbescherming , jachtopzieners, leerplichtambtenaren. marktmeesters, medewerker bouw- en woningtoezicht, medewerkers van de Arbeidsinspectie, milieuopsporingsambtenaren, parkeercontroleurs, scheepvaartmeesters, sociale rechercheurs, en tunnelwachters.

Landelijke bevoegdheid
Sinds 1 april 2010 zijn BOA’s landelijk opsporingsbevoegd. In overleg met de zogeheten lokale driehoek (officier van justitie, burgemeester en politiechef) mogen zij buiten het gebied van hun werkgever optreden. Wel moeten de partijen hun samenwerking schriftelijk vastleggen in een samenwerkingsconvenant. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst staat in de Circulaire boa.

Hoe veel BOA’s zijn er in Nederland?

In Nederland werken ongeveer 30.000 BOA’s bij circa 1.100 verschillende instanties. Daaronder vallen gemeenten, inspectiediensten en organisaties zoals Staatsbosbeheer, de Nederlandse Spoorwegen en Natuurmonumenten.

Wat is het werkterrein van een BOA?

Er zijn zes BOA-werkterreinen, ook wel domeinen genoemd. Per domein gelden specifieke opleidingseisen. Een BOA werkt voor een van de volgende domeinen:
•openbare ruimte
•milieu, welzijn en infrastructuur
•onderwijs
•openbaar vervoer
•werk, inkomen en zorg
•generieke opsporing.

Gerelateerde artikelen

Back to top button