EconomieKunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Blijft de centrale bibliotheek dan toch in de binnenstad?

ZWOLLE – Anja Schuurman – Het besluit om de centrale bibliotheek te verplaatsen moet worden heroverwogen. Dit zei Judith Compagner, fractievoorzitter van CDA Zwolle, maandagavond op de gemeenteraadsvergadering. Deze vraag komt naar aanleiding van een brief van Wim Waanders, ereburger van Zwolle, aan het College van B&W. In deze brief betoogt Waanders zijn zorgen over de ontwikkeling van het stadscentrum.

Het besluit

In juni 2014 werden plannen aangekondigd om de Stadkamer (nieuwe naam bibliotheek Zwolle) te verplaatsen naar de Zeven Alleetjes. De bibliotheek zou gevestigd worden in het gebouw waar op dit moment de GGD zit. Hiermee valt de bibliotheek buiten het winkelgebied in het centrum.

Er zijn veel tegenstanders voor dit plan. Zo schreven ook de leden van de Vereniging van Vrienden van de Stadskern een open brief, waarin zij hun zorgen uitten over de snelle leegstroom van het centrum. Zij noemen de bibliotheek, samen met het theater en stadhuis, ‘onlosmakelijk onderdeel’ van een succesvolle binnenstad. Een oplossing is volgens hen om de bibliotheek te verplaatsen naar Het Eiland.

Brief van Waanders

In de brief van Waanders schrijft hij dat de keuze om de Bibliotheek te verplaatsen naar de Zeven Alleetjes ‘verbazend’ wordt gevonden door hem en vele anderen. Volgens hem heeft de bibliotheek een ‘centrumfunctie’. Door de leegstand in binnenstad, Weeshuisstraat en Eiland is een bibliotheek voor de levendigheid in het centrum juist belangrijk. ‘Een historische vergissing’ volgens Waanders. Hij pleit dan ook voor het plaatsen van de bibliotheek naar de Weeshuisstraat.

Nieuw debat

Het CDA is van mening dat er een debat geopend moet worden over de stadsontwikkeling. De partijen steunen een agenderingsverzoek van een informatieronde. Jan Slijkhuis, raadslid van de PvdA, geeft aan niet mee te willen gaan in het debatverzoek van het CDA. “Hierin wordt heel nadrukkelijk de suggestie gewekt dat wij het besluit met betrekking tot het verhuizen van de bibliotheek kunnen en willen heroverwegen, dit willen wij nadrukkelijk niet.” De raad is akkoord gegaan met een informatieronde, daarna volgt voor hen nog de mogelijkheid om een debat in te plannen.

Wethouder binnenstad, Filip van As, geeft aan dat de voorbereiding van het plan van aanpak voor de binnenstad samen met stakeholders in de binnenstad gaat gebeuren. Hier zijn de komende weken gesprekken over. Op dit moment onderzoekt het college nog hoe de leegstand in Zwolle kan worden aangepakt. Hij hoopt dat in oktober het gemeenschappelijk plan van aanpak klaar is.

Gerelateerde artikelen

Back to top button