Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Bijzondere kademuur buurt Frankhuis in Zwolle

Zwolle – Met het onthullen van een gedenksteen op de kademuur door gedeputeerde Bert Boerman en wethouder René de Heer is de nieuwe kademuur langs de buurt Frankhuis in Stadshagen officieel in gebruik genomen. De waterkering is een resultaat van inspanningen vanuit het programma IJssel-Vechtdelta, waarin gemeenten, het waterschap en de provincie samenwerken.

Toekomstbestendig

De buurt Frankhuis ligt aan het Zwarte Water. Deze ligging maakt Frankhuis tot een unieke locatie en een unieke buurt. Maar het Zwarte Water staat in directe verbinding met de Vecht en het IJsselmeer. De waterstanden kunnen hierdoor op deze plek behoorlijk varieren. Met het realiseren van de kademuur is een veilige waterkerende hoogte bereikt van 2,80 + NAP (NAP is de ‘normale’ waterstand hier) . Daarmee wordt rekening gehouden met diverse klimaatscenario’s en ontwikkelingen van het waterpeil in het IJsselmeer.

Ruimtelijke kwaliteit

De kademuur is het bewijs dat waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit prima kunnen samengaan. De robuuste kering past goed bij de gehele sfeer in Frankhuis. Vanuit de kadewoningen hebben de bewoners een fraai zicht op het Zwarte Water. Langs de nieuwe kade is een buitendijkse wandelpromenade gerealiseerd. Bij hoge waterstanden loopt deze promenade onder water.

Subsidie

De provincie heeft met een bijdrage van ongeveer € 800.000 uit het programma IJssel-Vechtdelta de kademuur mogelijk gemaakt, als onderdeel van andere maatregelen om de klimaatrobuustheid te verbeteren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button