KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Bijna 400 meter archief vanuit provinciehuis naar Collectie Overijssel

Zwolle – Het bijna 400 meter lange archief van het provinciaal Openbaar Bestuur van de periode 1987-1998 is overgebracht naar Collectie Overijssel. Op 7 juli is hiervoor de zogenoemde ‘Verklaring van Overbrenging’ ondertekend. De directeur Vincent Robijn van CO zette samen met commissaris van de Koning Andries Heidema en provinciearchivaris Gerrit Bril een handtekening onder deze verklaring. Hiermee is er weer nieuwe overheidsinformatie openbaar geworden voor onderzoek.

Na enkele jaren voorbereiding is het nu eindelijk zover: in totaal is er 381 meter archief verhuisd naar de depots in Zwolle. Vanaf nu zal Collectie Overijssel er goed voor gaan zorgen! De archieven hebben te maken met verschillende beleidsvelden van de provincie. Dit zijn onder andere ruimtelijke ordening, water en milieu, economie, verkeer en vervoer, landbouw en bestuurlijke samenwerking. Daarbij zijn er twee bijzondere archieven toegevoegd, namelijk het archief van de provinciale recreatieconsulent (periode 1959 – 2001) en van de provinciale griffie (1969 – 2000).

Archiefwet

Met de Archiefwet zijn er voor de overheid verplichtingen. Zij moet archiefstukken die niet vernietigd mogen worden na 20 jaar over brengen naar een archiefbewaarplaats. En ze moeten openbaar gemaakt. Een archiefbewaarplaats zoals Collectie Overijssel is een speciale omgeving die aan strenge eisen moet voldoen. Ze moet zo ingericht zijn dat archiefstukken eeuwenlang bewaard kunnen blijven en beschermd zijn tegen achteruitgang, brand, wateroverlast en toegang door onbevoegden. Overbrenging is het moment waarop de verantwoordelijkheid voor het archief wordt overgenomen door de provinciearchivaris. Tegelijkertijd valt informatie die is overgebracht niet meer onder de Wet open overheid, maar onder de openbaarheidseisen van de Archiefwet. Hiermee wordt het archief cultureel erfgoed.

Bij overbrenging kan het verantwoordelijke bestuur beperkingen aan de openbaarheid stellen. Er kunnen namelijk stukken zijn die nog niet ingezien mogen worden. Dit mag alleen in bijzondere gevallen en voor een bepaalde tijd. De beperkingen van dit archief zijn gepubliceerd op 14 juni 2023 en zijn verwerkt in de online archieftoegang: 0025.11 – Openbaar Bestuur Overijssel 1987-1998

Door de overbrenging is het archief direct openbaar geworden. De archiefstukken zijn nog niet gedigitaliseerd maar wel gratis op te vragen en in te zien in onze studiezaal. Afspraak maken? Klik hier.

Bron
collectie overijssel

Gerelateerde artikelen

Back to top button