Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Bijeenkomst ‘De burger aan zet’ over participatie en doe-democatie

De burger aan zet

‘Participatiesamenleving’ en ‘doe-democratie’ zijn de toverwoorden van onze tijd. De eenentwintigste eeuw moet ‘de eeuw van de burger’ worden. Maar wat is daarvoor nodig? Een terugtredende of juist ondersteunende overheid? De samenleving sturen of loslaten in vertrouwen? De gemeenteraad organiseert op woensdag 26 november een bijeenkomst over het onderwerp burgerschap.

Govert Buijs

Op 26 november 2014 komt politiek-filosoof Govert Buijs naar Zwolle om zijn visie te geven op deze maatschappelijke ontwikkeling. In juni verscheen van zijn hand het essay ‘De eeuw van de burger’. Hierin plaatst hij een aantal kritische kanttekeningen bij het beleggen van overheidstaken in de samenleving. In zijn bijdrage zal Buijs reflecteren op wat nodig is voor het burgerschap van de toekomst.

Loslaten in vertrouwen

Al eerder heeft de raad van Zwolle zich verdiept in dit thema. Jacques Wallage lichtte vorig jaar het rapport ‘Loslaten in Vertrouwen’ toe. De overheid is geneigd om veel naar zich toe te trekken en controle te houden. Zijn pleidooi is: Geef burgers alle ruimte. En reguleer alleen iets, wanneer dat echt nodig is.

Reactie

Op 26 november zal op het betoog van Govert Buijs worden gereageerd door een vertegenwoordiger van ZwolleDoet en door iemand namens een groot aantal Zwolse initiatieven. De bijeenkomst is gericht op geïnteresseerde burgers, raadsleden, leden van college van B&W en ambtenaren en wordt gehouden in de burgerzaal van het stadhuis. Aanvang 19.30 uur.

Stadsdialoog

Deze bijeenkomst staat niet op zich zelf. Het is te beschouwen als een onderdeel van een dialoog met de stad. Zo wordt er onder verantwoordelijkheid van het college vorm en inhoud gegeven aan het programma Initiatiefrijk Zwolle en Dienstbare Overheid. Vanuit de raad zijn er initiatieven om na te denken over de balans tussen debat in de Zwolse politiek, en dialoog met de Zwolse samenleving. En individuele inwoners, groepen en maatschappelijke organisaties nemen initiatief en gaan indien nodig in gesprek met de gemeente. Op deze manier ontstaat gaande weg een proces naar een Zwolse samenleving waarin iedereen mee doet.

Gerelateerde artikelen

Back to top button