Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Besluit over fusie waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden uitgesteld

Woensdagmiddag hebben de Provinciale Staten van Drenthe en de Provinciale Staten van Overijssel vergaderd over het fusievoorstel tussen Groot Salland en Reest en Wieden.

In Overijssel hebben Provinciale Staten ingestemd met het fusievoorstel. 31 statenleden stemden voor en 14 tegen.

In Drenthe hebben Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning, in zijn functie als Rijksheer, besloten het besluit over de mogelijke fusie aan te houden en op 26 augustus hierover een extra vergadering Provinciale Staten te beleggen met als doel dan een besluit te nemen.

Er is gesproken over belangrijke items als de huisvesting, behoud van de werkgelegenheid in Drenthe, nut en noodzaak van de fusie en de meerwaarde van de fusie voor Drenthe.

De Staten willen over deze onderwerpen meer informatie. De beide Commissarissen van de Koning is verzocht in overleg te treden met de beide dijkgraven en voor 26 augustus te rapporteren over hun bevindingen.

Morgenavond worden de beide AB’en, zoals afgesproken, in Zwolle en Meppel geïnformeerd over de bevindingen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button