Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Beperkt schutten op de Vecht om waterverlies tegen te gaan

500.000 liter water stroomt per schutbeurt weg

Zwolle – De beperkte wateraanvoer en het lage waterpeil op de Overijsselse Vecht vraagt nadrukkelijk om zuinig met het water om te gaan. Daarom heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besloten de bedieningstijden van de schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd (tussen Zwolle en Dalfsen) aan te passen. Vanaf dinsdag 31 juli wordt op vijf vaste tijden geschut.

Iedere keer dat de sluizen open staan om recreatievaart door te laten, stroomt er water weg. Zo verliest het waterschap per schutbeurt ongeveer 500.000 liter water uit de Vecht. Door minder vaak te schutten, wordt water bespaard en langer vastgehouden in het gebied. De maatregel geldt voor beide vaarrichtingen.

De tijden waarop dagelijks wordt geschut zijn:

Van 9.00 tot 9.30 uur

Van 11.00 tot 11.30 uur

Van 13.00 tot 13.30 uur

Van 15.00 tot 15.30 uur

Van 17.00 tot 17.30 uur

Door de droogte zijn sommige routes voor de pleziervaart in Nederland aangepast en gaan (schut)sluizen minder vaak open. Doordat er te weinig regen valt, moeten de waterschappen op andere manieren zorgen dat er zuinig met het water in sloten, kanalen, weteringen en rivieren wordt omgegaan. Daarom nemen ze maatregelen om het water zo lang mogelijk vast te houden.

Uitzonderlijk

Geert Schutte is al 14 jaar sluiswachter en ook voor hem is deze situatie uitzonderlijk. ” Ik heb het één keer eerder meegemaakt dat het zo droog was, dat was in 2003. En ook in 2007 was het ook erg droog maar ik kan me niet herinneren dat het waterschap toen gelijksoortige maatregelen genomen heeft.”

500 kuub water naar IJsselmeer

Dat er ‘spaarzaam’ geschut moet worden heeft te maken met het waterpeil. . Aan de kant van Dalfsen staat het water hoger dan aan de kant van Zwolle en dat moet zo blijven. Maar iedere keer als de sluis opengaat stroomt er zo’n 500 kuub water weg richting het IJsselmeer en zakt het peil aan de Dalfser kant. Om het zakken van het peil aan de Dalfser kant te beperken worden de sluizen nog maar vijf keer per dag bediend.

Voor de pleziervaart kan dat leiden tot aanpassingen in de bevaarbare routes en tot opstoppingen bij de sluis. Wil je toch lekker op pad op het water? Kijk dan op de website Vaarweginformatie voor de meest actuele informatie over de vaarroutes.

Informatiepagina

Schutsluis Vechterweerd

Gerelateerde artikelen

Back to top button