Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZwolle Kiest

Dit zijn de ‘beoogde’ nieuwe wethouders en hun portefeuilles #Zwolle

Burgemeester: openbare orde/Veiligheidsregio; regionale samenwerking; dienstverlening; communicatie; internationale contacten; lobby/strategische positionering.

Ed Anker (ChristenUnie)

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingsvisie
 • Ruimtelijke projecten
 • Spoorzone
 • Waterbeleid
 • Klimaatadaptatie
Links: Klaas Sloots, Rechts: Michiel van Willigen.

Michiel van Willigen (ChristenUnie)

 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Onderwijs (primair en VO, VSV, huisvesting, passend onderwijs)
 • Gezondheidsbeleid
 • Veilig Thuis
 • Wijkgericht werken/burgerbetrokkenheid
 • Bedrijfsvoering
 • Digitale transitie

Klaas Sloots (GroenLinks)

 • Financiën
 • Zorg en WMO
 • Maatschappelijke opvang
 • Inkomensbeleid (armoedebestrijding/schulddienstverlening)
 • Welzijn
 • Vluchtelingenwerk
Links: Ed Anker, Rechts René de Heer

Monique Schuttenbeld (GroenLinks)

 • Energietransitie
 • Stadshagen
 • Cultuur (creatieve economie), hierin aandacht voor regio/visieontwikkeling
 • Cultuurhistorie (monumenten/archeologie)
 • Toerisme en evenementen
Links: Michiel van Willigen, midden Monique Schuttenbeld,  rechts Klaas Sloots

William Dogger (Swollwacht)

 • Beheer openbare ruimte
 • Milieu en afval
 • Groenbeleid
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Vvitaal en waardig ouder worden
 • Toegankelijkheid
 • Toezicht en handhaving
 • Dierenwelzijn

René de Heer (VVD)

 • (circulaire) economie
 • Beroepsonderwijs en werk (human capital agenda)
 • Vastgoed
 • Sport
 • Regio Zwolle
 • Binnenstad
 • Bedrijfsterreinen
 • Strategische communicatie/positionering

Gerelateerde artikelen

Back to top button