Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Belgische gevangenen hadden inzage in patiëntendossiers Isala

Zwolle – Omroep MAX besteedt morgenavond in haar programma Meldtpunt aandacht aan het vrijkomen van patiënteninformatie van ruim 200.000 Nederlanders en Belgen. Zo zouden Belgische gedetineerden patiëntendossiers van het Zwolse ziekenhuis Isala bewerken om het later te kunnen digitaliseren.

Lage prijs voor digitalisering

Ziekenhuizen verwerken patiëntendossiers digitaal omdat dit opslagruimte scheelt. Dit verwerken wordt door de ziekenhuizen uitbesteed aan bedrijven die deze digitaliseringsopdracht voor de laagste prijs wil aannemen. Vaak gaat het dan om sociale werkplaatsen of gevangenissen. Naast de verwerking door gevangenen zijn ook vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen door een fout van een scanbedrijf dat oude patiëntendossiers digitaliseert.

Leuvense gevangenis

Omroep MAX toont in de uitzending aan dat Belgische gedetineerden in de Leuvense gevangenis patiëntendossiers van de Isala Klinieken in Zwolle bewerkten, ter voorbereiding van digitalisering. Isala bevestigt dit en zoekt nog uit in welke periode dit is gebeurd.

Wetgeving bescherming persoonsgegevens

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is het verboden om onbevoegden inzage te geven in dossiers met vertrouwelijke medische informatie. Werkzaamheden rond digitalisering van patiëntendossiers mogen alleen verricht worden door gecertificeerde bedrijven met medewerkers die vooraf gescreend zijn en bovendien een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. De gescande data moet beveiligd worden aangeboden aan de ziekenhuizen.

De uitzending van Meldpunt! is morgenavond 26 januari 2016, 19.25 uur op NPO 2.

Omroep MAX programma
Back to top button