Kunst & CultuurNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Bedrijfsafval verwerkt tot nieuwe grondstoffen

Zwolle – Gemeente Zwolle, Cibap, Wijz en REMONDIS werken samen aan een schone toekomst. Gemeente Zwolle, Cibap (vakschool voor vormgeving) en Wijz (welzijnsstichting) beleven een Nederlandse primeur met de eerste samenwerking voor bedrijfsafval, die is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De drie partners hebben gezamenlijk met afvalinzamelaar en verwerker REMONDIS daarover een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Die overeenkomst is het resultaat van een aanbestedingstraject, dat de gemeente Zwolle, Cibap en Wijz samen hebben doorlopen. Het is de bedoeling om het bedrijfsafval van de partners zo hoogwaardig mogelijk te verzamelen, te transporteren en te verwerken. Maar daarnaast hebben de partners ook afspraken gemaakt over innovaties in de grondstoffenketen, kansen voor mensen en over de onderlinge samenwerking.

Overeenkomst

Op 2 december j.l. is de overeenkomst officieel ondertekend door de vier partners. Dit vormt het einde van een
aanbestedingstraject, middels de RIC methodiek, waarin nauw is samengewerkt door de drie partners onder
begeleiding van ONS Inkoop & Contractmanagement. Uit de aanbesteding is REMONDIS geselecteerd als
opdrachtnemer en ook partner. Partnership is belangrijk in deze samenwerkingsovereenkomst om de ambities,
die gesteld zijn te realiseren. De ambities zijn vooruitstrevend te noemen, omdat ze de focus leggen op
circulariteit, innovatie en participatie.

Het bedrijfsafval vormt hiermee niet alleen meer een dienst, waarbij het afgehaald en verwerkt wordt, maar er wordt in een breder perspectief gekeken, hoe we kunnen bijdragen aan de gezamenlijke ambities. Voor Cibap ligt hierin de focus bijvoorbeeld op de generatie van morgen; hoe kijken studenten in de leeftijd van 16-22 jaar
naar grondstoffen? Voor Wijz is dit anders en ligt de focus op participatie; hoe kunnen mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt toch terugkeren naar de arbeidsmarkt. Gemeente Zwolle is de verbindende partner, die
van Zwolle een circulaire stad wil maken.

Eerste uitkomsten samenwerking

Dat de samenwerking tussen de vier partners lonend is, wordt nu al aangetoond met diverse voorbeelden.
Zo is er het initiatief van de bakfiets, waarmee REMONDIS koffiedik gaat inzamelen bij de partners. Dit is de
grondstof, waarop start-up Zwolsche Zwammen oesterzwammen laat groeien, die vervolgens weer verwerkt
worden tot kroketten en bitterballen. De nieuwe bakfiets zal worden bereden door mensen, die daarmee
stappen zetten richting arbeidsmarkt.

Een ander initiatief is het maken van een kunstwerk van “wat anders afval zou zijn” door de buurtkamer van
Wijz, ondersteunt door de beweging SamenOuderen. Hiervoor is gezamenlijk met REMONDIS afval opgehaald
bij het Cibap en een overslaglocatie van REMONDIS. Daarna hebben de ouderen (80+) onder begeleiding van
een medewerker van het buurtkamer het kunstwerk gemaakt. Het kunstwerk is door de makers geschonken
aan Wethouder Michiel van Willigen, verantwoordelijk voor onder andere de portefeuille Bedrijfsvoering.

Gerelateerde artikelen

Back to top button