Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Avifauna Zwolle roept 2018 uit tot ‘Jaar van de stadsvogels in Zwolle’

Zwolle – Stichting Avifauna Zwolle roept 2018 uit tot ‘Jaar van de stadsvogels in Zwolle’. Doordat gebouwen steeds beter geïsoleerd zijn en oude woningen verdwijnen, hebben stadsvogels, zoals gierzwaluwen en huismussen, te weinig plaatsen om een nest te maken. Het ‘Jaar van de stadsvogels’ trapt op 20 december 2017 af met het plaatsen van nestkasten voor gierzwaluwen aan de Veemarkt in Zwolle.

Stadvogels ‘dakloos’

Stadsvogels, zoals huismussen, gierzwaluwen, huiszwaluwen en spreeuwen, zijn voor een groot deel afhankelijk van bebouwing. Onder de dakpannen, dakgoten en in andere kleine openingen vinden ze een plekje om te broeden. De laatste jaren kunnen deze vogels nauwelijks nog broedgelegenheid vinden in de ‘nette’ nieuwe woningen en gebouwen. Dat geldt overigens ook voor een aantal soorten vleermuizen. Ook worden steeds meer oude gebouwen afgebroken en worden woningen vervangen of beter geïsoleerd. Voordeel voor de mens, maar de stadsvogels worden ‘dakloos’. Zonder veel extra kosten kan dat worden voorkomen.

Nestkasten plaatsen

Om stadsvogels toch onderdak te bieden, kunnen we ze helpen met bijvoorbeeld nestkasten. Bij nieuwbouw is dat meestal gemakkelijk door bijvoorbeeld nestkasten voor gierzwaluwen in de muren te metselen en dat mee te nemen in het ontwerp. Voor huismussen kunnen zogeheten vogelvides worden geplaatst onder de onderste rij dakpannen: een hygiënische plek om te broeden.

Start ‘Jaar van de stadsvogels in Zwolle’

Avifauna Zwolle opent het ‘Jaar van de Stadsvogels in Zwolle’ door een aantal nestkasten voor gierzwaluwen te plaatsen, aan een flatgebouw van deltaWonen aan de Veemarkt. De 15 nieuwe nestkasten worden geplaatst in de vorm en de kleuren van het logo van deltaWonen. Bouwbedrijf Nijhof assisteert bij het plaatsen en Vogelbescherming Nederland heeft financieel bijgedragen. Het plaatsen van de nestkasten vindt plaats op woensdag 20 december vanaf 12.30 uur aan de Veemarkt 21.
Dit project moet een voorbeeld worden voor andere bouwwerken in Zwolle. Het is een goed voorbeeld van samenwerking van een woningbouwvereniging, een bouwbedrijf en vrijwilligers, mede gesteund door Vogelbescherming Nederland.

Extra aandacht Huiszwaluwen

De landelijke organisaties Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben 2018 uitgeroepen als Jaar van de Huiszwaluw. Een uitstekend initiatief want deze leuke ‘huissoort’ kan wel wat extra steun gebruiken. Ook Avifauna Zwolle gaat komend jaar aandacht schenken aan huiszwaluwen, maar wil in Zwolle breder aandacht vragen voor alle stadsvogels die het moeilijk hebben.

Gerelateerde artikelen

Back to top button