Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Arts Sophia Ziekenhuis verwekte ten minste 47 kinderen zonder dat ouders dat wisten

Zwolle – Op 4 december 2020 heeft Isala bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld dat dokter Wildschut eigen sperma heeft gebruikt bij patiënten met wie een KIE-behandeling (Kunstmatige Inseminatie met sperma van de Eigen partner) was afgesproken. Isala heeft aangegeven deze nieuwe bevindingen door een externe onderzoekscommissie te laten beoordelen. Wildschut heeft zeker 47 kinderen ‘verwekt’ bij ouders die niet wisten dat het sperma van hem afkomstig was. Van twee kinderen is door de arts in plaats van het sperma van de vader gebruik gemaakt van andere zaaddonoren.

Vandaag zijn de uitkomsten van het onderzoek naar (oud) gynaecoloog Wildschut gedeeld met de gedupeerde ouders en kinderen en andere nauw betrokkenen. Isala heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld om inzicht te krijgen in de gehele situatie. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke externe onderzoekscommissie.  Op dit moment zijn er ten minste 40 kinderen bekend na KID (Kunstmatige inseminatie met donorsperma) die gematcht zijn aan Wildschut. Daarnaast zijn er tot nu toe 7 kinderen gematcht aan Wildschut waar KIE was afgesproken. En er zijn ten minste 2 kinderen waarbij KIE was afgesproken, die niet gematcht zijn aan Wildschut of de opvoedvader.

Definitieve aantallen zijn (nog) niet te geven, omdat het aan patiënten zelf wordt overgelaten of zij zich melden en verwantschapsonderzoek (willen) laten uitvoeren. Het belang van de gedupeerde ouders en kinderen staan voor zowel de onderzoekscommissie als voor Isala voorop.

Toelichting door commissie

‘De gesprekken die we hebben gevoerd met de getroffen ouders en kinderen hebben diepe indruk gemaakt op ons als commissie. Wij hebben geprobeerd zo goed mogelijk te achterhalen wat er precies is gebeurd. De commissie ziet geen aanleiding om Isala te adviseren om alle patiënten te benaderen uit de periode Wildschut. Ook geven we aanbevelingen over hoe Isala om kan gaan met de mensen die contact zoeken met Isala en hoe zij hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden,’ aldus Didi Braat, voorzitter van de Onderzoekscommissie.

Ina Kuper, lid Isala Raad van Bestuur: ”Het onderzoek laat heel duidelijk zien hoeveel leed kinderen, ouders en andere nauw betrokkenen is aangedaan door de handelwijze van Jan Wildschut. En dat de omvang nog groter is dan we ooit hadden kunnen bedenken. Wij bieden onze excuses aan als Isala. We kunnen het niet terugdraaien, maar zullen er alles aan doen om de schade en om het leed voor de mensen zoveel mogelijk te beperken waar dat mogelijk is. De aanbevelingen van de commissie nemen we zeer ter harte en bepalen hoe wij verder met deze zaak omgaan. Deze zaak speelde zich af in 1980 tot 1994, waarin geen wet- en regelgeving voor vruchtbaarheidsbehandelingen bestond. Bovendien lag er een enorm taboe op dit onderwerp. De handelwijze van Wildschut is moreel verwerpelijk. Ook in die periode waarin hij werkzaam was in het Sophia ziekenhuis, was het in strijd met de geldende professionele richtlijnen en gedragsregels. Het was primair de verantwoordelijkheid van Wildschut, hoewel het ziekenhuis destijds ook niet geheel vrij van blaam was. Het bestuur van het Sophia ziekenhuis heeft zich destijds op geen enkele wijze bemoeid met het opzetten van de fertiliteitsafdeling waaraan Wildschut leiding gaf.”

Persoonlijk gesprek

Isala realiseert zich dat de bekendmaking van de uitkomsten van dit onderzoeksrapport vragen over de eigen identiteit kan oproepen bij kinderen en ouders bij wie gynaecoloog Wildschut fertiliteitsbehandelingen heeft uitgevoerd in de periode van 1980 tot en met 1993 in het voormalige Sophia ziekenhuis in Zwolle. Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid aan oud-patiënten (zowel ouders als ook hun kinderen) van gynaecoloog Wildschut die hier vragen over hebben, om in gesprek te gaan.

Gerelateerde artikelen

Back to top button