Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Ambitieuze plannen ErfgoedHotspot voorlopig nog niet van tafel

Anna Böckling

Zwolle – Maandag 8 juli besloot de gemeenteraad over de perspectiefnota 2020-2023. De nota waar de nieuwe plannen voor de komende jaren in beschreven staan. Ook de plannen voor een toekomstige ErfgoedHotspot in het centrum van de stad werden hierin meegenomen. Hoewel duidelijk wordt aangegeven dat financiële middelen voor 2020 nog niet beschikbaar zijn, wordt vanuit de raad aangemoedigd om een nieuwe integrale invulling de komende tijd verder te onderzoeken.

In de aangenomen motie stelt de raad dat: “Archeologie, bouwhistorie en monumenten (zoals zichtbaar gemaakt in een ErfgoedHotspot) een belangrijk, integraal en onlosmakelijk onderdeel zouden moeten vormen van het nieuwe belevingscentrum onder de vlag van Allemaal Zwolle.” Zij verzoeken het college dan ook vaart te brengen in het ontwikkelen van een nieuwe integrale invulling / totaalconcept van het belevingscentrum, waarbinnen de structurele kosten en de dekkingsmogelijkheden van een Erfgoed Hotspot worden betrokken.

Henry Kranenborg, beleidsadviseur bij monumentenzorg en archeologie, reageert positief op het nieuws, “Voor het eerst kunnen veel bronnen die het verhaal van Zwolle vertellen samenkomen: archeologische vondsten, bouwhistorische ontdekkingen, geschreven bronnen (archief) en museumobjecten. We werken graag gezamenlijk verder in deze opdracht naar een integrale invulling met een ErfgoedHotspot.”

Zichtbaarheid historie

Dhr. W.J.G.M. Waanders en Theo van de Vliet benadrukken op hun beurt, in persoonlijk ingezonden brieven naar de raad, hoe belangrijk de zichtbaarheid is van de historie van de stad in een nieuw tijdperk met groeiende bezoekersaantallen. “Stadsgeschiedenis is een levende wetenschap en met kennis van het verleden een voorwaarde voor een goede toekomst.”, aldus Waanders.

Een plek waar men het verleden van Zwolle kan voelen en ervaren met een duidelijke link naar het heden. Team Erfgoed Gemeente Zwolle

Opgraving in Grote Kerk Zwolle Foto © RTV Focus Zwolle

Er wordt dan ook al enige tijd gewerkt aan het vernieuwen, moderniseren en vormgeven van het historische verhaal van de stad. Onder de stichting ‘Allemaal Zwolle’ zal in de toekomst in het voormalige pand van het Stedelijk Museum Zwolle het historische en cultureel verhaal van de stad worden verteld. Met de verhuizing van de gemeentelijke dienst Archeologie naar het kantoorgebouw aan de Voorstraat ontstaat een kans om op innovatieve wijze de Zwolse archeologie, bouwhistorie en monumenten vanuit onderzoek in de praktijk te beleven.

Verleden voelen en ervaren

“In de ErfgoedHotspot komt alles samen waar het team Erfgoed voor staat: mensen betrekken bij het onderzoek in hun stad en een plek bieden waar ze terecht kunnen met hun vragen en vondsten. Een plek waar ze het verleden van Zwolle kunnen voelen en ervaren met een duidelijke link naar het heden”, laten zij weten in het verschenen onderzoek naar de ErfgoedHotspot. Met het uitwerken van de aangenomen motie bestaat er in de toekomst een grote kans dat de ErfgoedHotspot toegevoegd kan worden in het beleven van het Historisch-cultureel verhaal van de stad.

Drostenhuis – Foto Peter Denekamp

Gerelateerde artikelen

Back to top button