Voorpagina

Als Sherlock Holmes over de Vechtdijk: dijkwacht

Zwolle – Vanaf donderdagmiddag inspecteerden zo’n 30 vrijwillige dijkwachters van Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijken langs de Vecht. Aanleiding hiervoor is de hoge waterstand op de Vecht. De dijkwacht liep vanmiddag verdeeld over 10 groepen zo’n 59 km. Bijna zes kilometer per ploeg heen en zes kilometer terug. Dijkwachters kijken naar kwetsbare plekken of schades aan de dijken.

Dijkwachters

De vrijwilligers en waterschapmedewerkers verzamelden om 12.30 uur op de diverse verzamelplaatsen langs de dijk. Daar kregen ze de instructies, waarop ze moesten letten.
Ze kunnen in kritieke situaties in drie ‘diensten’ lopen – er zijn zo’n 150 mensen voor de Vechtdijken beschikbaar ­– en zijn herkenbaar aan hesjes met het opschrift dijkwacht. Bij de inspectie wordt de dijk, zowel binnen, als buitendijks gecontroleerd. Een inspectie duurt zo’n vier uur.

De dijkwachten constateerden zo’n 20 mankementen: zoals omgewaaide bomen en schade door dieren. Deze leveren geen direct gevaar op. Het waterschap weet nu bij een hogere waterstand waar men waakzaam moet zijn.

Dijkwachtorganisatie

Het waterschap heeft ongeveer 1000 kilometer dijken en kades in beheer. Dit is ongeveer de afstand van Zwolle naar Zwitserland. Om de waterkeringen in perioden van storm, hoogwater en ijsgang te kunnen inspecteren, staan de dijkwachters paraat. Deze bestaat voor het hele waterschapsgebied in totaal uit 650 vrijwilligers. Ook op de andere dijken wordt zonnodig geïnspecteerd. De dijkwachters van het waterschap oefenen regelmatig, maar moe(s)ten nu dus voor ‘het echie’ langs de dijken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button