CoronavirusNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Alles wat je wilt weten over het openen van de scholen

Vanaf wanneer gaan de basisscholen weer open?

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, openen op 11 mei 2020 hun deuren. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken. Daarbij kunnen dus verschillen tussen scholen ontstaan. De scholen informeren ouders hierover. Scholen in het speciaal (basis)onderwijs gaan 100% open. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor leraren en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Geldt de anderhalvemeterafstandregel ook op scholen?

Voor zover dat kan, moet er tussen leraren en leerlingen 1,5 meter afstand worden gehouden.

Vanaf wanneer gaat de buitenschoolse opvang weer open?

De buitenschoolse opvang gaat open vanaf 11 mei 2020. Net als voor het basisonderwijs geldt dat de groepsgrootte in eerste instantie wordt gehalveerd; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zijn onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken. Daarbij kunnen dus verschillen tussen scholen ontstaan. De scholen informeren ouders hierover. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Wanneer gaan kinderopvang en gastouders weer open?

De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 gaan regulier open vanaf 11 mei 2020. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Blijft de noodopvang gelden?

Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren. De organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader uitgewerkt.

Is er al meer bekend over het opengaan van het voortgezet onderwijs?

In navolging van basisscholen moeten scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen treffen zodat hun leerlingen vanaf 1 juni naar school kunnen in een anderhalvemeterschool.

Gerelateerde artikelen

Back to top button