Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Al 2500 handtekeningen voor behoud wijkbibliotheken – reacties inwoners en politiek

Een petitie voor het behoud van de wijkbibliotheken van bewoners in Zwolle-Zuid heeft al meer dan 2500 handtekeningen opgebracht.

Er wordt volop actie gevoerd door inwoners van Zwolle en ook de politieke partijen in Zwolle laten zich niet ongehoord over de mogelijke sluiting van de wijkbibliotheken in Zwolle-Zuid, Stadshagen en Aa-landen. Zo heeft de SP Zwolle de campagne ‘De bieb dicht? Ik dacht het niet!’ opgezet en een speciale webpagina in het leven geroepen waarop mensen een petitie kunnen tekenen om de wijkbibliotheken te behouden.

Reacties inwoners Zwolle

Mevrouw Grijseels spreekt in haar e-mail aan de gemeenteraad over een ‘onzalig plan’. Ze schrijft: ‘Een bibliotheek is een maatschappelijke voorziening die veel maatschappelijke voordelen oplevert.
Die maatschappelijke voordelen zijn niet op korte termijn in euro’s te becijferen helaas. Politici lijken
heden ten dage alleen nog maar in staat om op korte termijn te denken en de lange termijn
gevolgen van hun beslissingen niet te overzien of goed te onderbouwen. Vastgoed wordt genoemd
als reden voor de keuze tot sluting, opnieuw korte temijn eurotekens in de ogen van onze
bestuurders.’

De heer Groenen uit Zwolle Zuid schrijft aan de gemeenteraad: ‘Tot mijn verbazing wordt de Pol en de Bieb in Zwolle zuid gesloten. De ouderen de zwakken én de school gaanden worden weer getroffen. Schande! Ze kunnen met hun rollater zelf de boeken halen dat wordt hun ook weer ontnomen.
Als schapen gaan ze weer naar de slagbank. De oudere hebben alles op gebouwd [ Nu zijn ze een kosten post geworden ]’

Dhr. Smook, secretais van bewonersvereniging Ittersum schrijft ook een a-mail aan de gemeenteraad: ‘Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het voorgenomen besluit om de wijkbibliotheken te sluiten. Wij zijn een Bewonersvereniging voor de bewoners van de ouderenwoningen van SWZ rond de Kamerledenlaan. Door dit voorgenomen besluit dreigen met name weer ouderen de dupe te worden. Het
merendeel van onze bewoners heeft geen mogelijkheden om naar de Stadskamer te gaan, zij zijn gewoon afgesneden van een bibliotheek. Dit besluit staat haaks op het voornemen van de overheid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Wij verzoeken u dan ook dit voorgenomen besluit niet aan te nemen.’

Naast reactie en handtekeningen van inwoners van Zwolle hebben ook enkele politieke partijen via hun website of Twitter hun standpunt of visie laten weten:

D66 Zwolle

‘Onze fractie krijgt veel reacties binnen op de voorgestelde richtingen, met name over de bibliotheek. Dat waarderen we zeer. We zien graag dat mensen mee denken en zich laten horen. We merken ook dat er een beeld is ontstaan dat de bibliotheek uit de wijken verdwijnt. Dat is niet het geval. Er wordt gekeken naar de bibliotheek van de toekomst.

Wij vinden dat ook zonder noodzaak van bezuinigen de bibliotheek met haar tijd mee zou moeten gaan. Daarbij hoort ook de laagdrempelige beschikbaarheid van boeken en informatie in wijken en scholen. Het gaat om elkaar ontmoeten, het brengen en halen van boeken en andere media, het diverse aanbod daarvan én cultuur. Voor jong en oud belangrijk. Deze functies moeten wat ons betreft in de wijk blijven. Daar zullen we de voorstellen van B&W op beoordelen.’

PVDA Zwolle

Dit voorstel stuit op veel weerstand in de stad. Een petitie die rondgaat in de bieb in Zuid is al meer dan 2500 keer ondertekend. ​Ook wij ontvangen veel berichten van Zwollenaren die de wijkbibliotheken belangrijk vinden en zich zorgen maken. De fractie van de PvdA ​neemt de stevige bezuinigingsopgave zeer serieus. We zijn ons ervan bewust dat er hoe dan ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. En ook wij vinden, net als het college, dat ook het culturele domein hieraan een bijdrage moet leveren. Desondanks zetten wij stevige vraagtekens bij de bezuiniging op de wijkbibliotheken. De bibliotheek is dé plaats om makkelijk met boeken in aanraking te komen. Het is​ ook een soort huiskamer van de wijk. Makkelijk toegankelijk en met een belangrijke sociale functie.
Juist in een tijd waarin veel functies naar de wijken toekomen (zoals de zorg via het sociaal wijkteam) ​lijkt​ het de PvdA een vreemde keuze de wijkbibliotheken te sluiten. De PvdA ziet de wijkbieb als een belangrijk ankerpunt in de wijken. We zien de functie van bibliotheken in de toekomst ook wel verander​en maar denken dat ze ook dan nog een belangrijke rol in de wijk blijven spelen. We zullen dit in onze bijdrage op 2 maart in de raadsvergadering meenemen en gaan hierover graag in debat met de rest van de raad.’
SP Zwolle

‘De partij is het oneens met het voorstel van het college om deze te sluiten. De komende weken worden onder andere handtekeningen opgehaald bij de filialen.Het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft onlangs voorgesteld om de drie bibliotheekfilialen te sluiten. De SP vindt dit een zeer onverstandig voorstel. 75% van alle uitleningen van de bibliotheek in Zwolle vindt plaats in de filialen buiten het centrum. De SP is dan ook bang dat sluiting zal leiden tot een grote afname van het aantal bibliotheekbezoekers, terwijl juist de Zwolse bibliotheek altijd stabiele ledenaantallen heeft gehad. Inmiddels zijn er bij de partij een hoop bezorgde mailtjes en telefoontjes binnengekomen van Zwollenaren die tegen de sluiting zijn.~~

SP-raadslid Koen van Baal: ‘De Zwolse filialen worden ontzettend veel gebruikt: niet alleen om boeken te lenen en te lezen, maar ook voor allerlei sociale activiteiten in de wijken. Ik woon zelf in Zwolle-Zuid en zie hoeveel het behoud van de bibliotheek daar leeft. En kijk naar Stadshagen: moet de jongste wijk van Nederland straks zonder buurtbibliotheek voor de kinderen zitten? Bibliotheken zorgen dat kennis en cultuur toegankelijk blijven voor jong en oud. Dat mogen we niet verloren laten gaan.’

Christen Unie (tweet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button