BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Agrarische bedrijfswoning Herfterlaan wordt plattelandswoning

Zwolle – Een particulier initiatiefnemer wil één van de agrarische bedrijfswoningen aan de Herfterlaan (nummer 30) ombouwen tot een plattelandswoning met twee wooneenheden. Dat blijkt uit een nota die wethouder Ed Anker stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Op het perceel Herfterlaan 30 zijn bij het agrarisch bedrijf twee agrarische bedrijfswoningen aanwezig. Eén van de bedrijfswoningen is voor de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf niet meer nodig. De initiatiefnemer van dit project heeft het voornemen die bedrijfswoning te herbestemmen tot plattelandswoning. De boerderij zal, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde, gemoderniseerd worden herbouwd tot uiteindelijk 2 wooneenheden.

Planologisch mogelijk

Om de plattelandswoning met 2 wooneenheden planologisch mogelijk te maken is er een nieuw bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 30 nodig. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 30 is al gemaakt en lag ter inzage van 17 februari 2002 tot en met 30 maart 2022. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Nu is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan aan te nemen.

De initiatiefnemer is eigenaar van de om te vormen plattelandswoning Herfterlaan 30 en heeft de omzetting van agrarische bedrijfswoning in plattelandswoning met de buren besproken. De buren staan positief tegenover deze omzetting. Hetgeen ook blijkt uit het feit dat er geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend.

Gerelateerde artikelen

Back to top button