KabelkrantNieuws uit ZwolleVerkeer

Afsluiting Menistenbrug voor verkeer teruggedraaid

Zwolle – Op basis van verricht onderzoek, dat is opgesteld in samenspraak met een klankbordgroep, heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle besloten om de Menistenbrug open te houden voor gemotoriseerd verkeer. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

De reden voor de beslissing is vooral dat er sprake is van normale hoeveelheden autoverkeer, er geen sprake is van objectieve verkeersonveiligheid en ontwikkelingen in de omgeving reeds bijdragen aan de vermindering van doorgaand (sluip)verkeer in het gebied. Vanwege werkzaamheden is de Menistenbrug in 2017 tijdelijk afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. Nadat hier positieve geluiden over kwamen is er een motie ingediend om deze afsluiting definitief te maken. De motie is aangenomen, waarna er middels een enquête draagvlak onderzocht is(uitkomst: 60% voor, 40% tegen afsluiting) en men de brug eind 2018 uiteindelijk definitief afsloot.

Bezwaren

Vervolgens kwamen er echter meerdere bezwaren vanuit de omgeving (waaronder een bezwaar namens 36 adressen en een bezwaar van de huisartsenpraktijk De Turfmarkt) tegen dit verkeersbesluit, waarin met name het ontbreken van een duidelijke aanleiding, de (magere)onderbouwing, het onvoldoende onderzoeken van alternatieven en het doorlopen proces ter discussie werden gesteld.

Op basis van deze bezwaren is destijds besloten het verkeersbesluit in te trekken, aanstaande ontwikkelingen in de omgeving af te wachten, om vervolgens het vraagstuk opnieuw op te starten en daarbij de buurt beter te betrekken. Vanwege de coronacrisis en het in die periode niet representatief zijn van verkeersonderzoeken, heeft het onderzoek langere tijd stilgelegen.

Maatregelen

In het onderzoek zijn meegenomen mobiliteitsontwikkelingen in de omgeving die van invloed zijn; verkeersintensiteiten; ongevallen en gereden snelheden. De geconstateerde problematiek beperkt zich tot te hoog liggende snelheden op de Turfmarkt en Bagijnesingel. Daar gaat wethouder Rots maatregelen tegen treffen. Deze maatregelen passen binnen het mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en goede verkeerscirculatie belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Tevens zet men bij de inrichtingsmaatregelen de doorfietsroute centraal. Hiermee komt de wethouder tegemoet aan de zorgen omtrent de verkeersveiligheid op deze straten. Op de Turfmarkt is de passende maatregel een fietsstraat inrichting (ontbrekende schakel in route bestaande uit fietsstraten en fietsbruggen). De te treffen snelheidsremmende maatregelen op de Bagijnesingel zullen met aanwonenden uitgedacht worden.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button