Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Adelijk graf Kranenburg voor bijna 10.000 euro opgeknapt

Voor de restauratie van de oudste nog bestaande grafzerk op begraafplaats Bergklooster stelt het college van burgemeester en wethouders een subsidie van € 3984,90 beschikbaar. Het Monuta Charity Fund doneert een bedrag van € 1.000,00. De totale restauratie kostte € 9962,23. De resterende kosten worden bijgedragen door de Vereniging Begraafplaats Bergklooster zelf.
Op begraafplaats Bergklooster bevindt zich één van de vier als gemeentelijke monument aangewezen grafzerken. De zerk van dhr Jan Mulert stamt uit 1540 en is daarmee ook de oudste op de begraafplaats. Jan Mulert was de eigenaar van de Havenzathe Kranenburg. Hij trouwde met Clara van Culenborg.

Bijzonder

De grafzerk is vanwege de geschiedkundige waarde van belang voor Zwolle. Naar alle waarschijnlijkheid dekt de zerk nog steeds het oorspronkelijke graf af, dat destijds in de in de kerk van het Sint-Agnietenklooster gelegen was. In die tijd was het gebruikelijk dat adelijken in de kloosterkerk begraven werden met het oog op hun zielenheil. De zerk is een typisch voorbeeld van adellijke representatie en een bijzonder gaaf gebleven voorbeeld van beeldhouwkunst uit de 16e eeuw.

 

Op de hoeken van de steen zijn de symbolen van de vier evangelisten afgebeeld. Binnen het randschrift zijn de familiewapens van het geslacht Mulert en van Culemborg, zijn echtgenote Clara, uitgehakt. Zij woonden op de voormalige havezate Kranenburg, waar nu het Uitvaartcentrum Kranenburg is gevestigd.  Clara is pas in 1597 overleden te kampen en volgens overlevering begraven in Utrecht. Vanaf het jaar 1580 is het klooster afgebroken en was het wellicht onmogelijk om haar bij haar man bij te begraven.

Gerelateerde artikelen

Back to top button