AlgemeenNieuws uit Zwolle

Aanpassing bestemmingsplan woonboten in Zwolle

Zwolle – Gemeente Zwolle heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor woonboten opgesteld. Als dit plan wordt vastgesteld, geldt er voor Zwolle één bestemmingsplan voor alle woonboten, in plaats van meerdere zoals voorheen. In het plan zijn tevens de regels voor het walgebruik vastgelegd.

Reden voor de aanpassing is de Wet verduidelijking voorschriften woonboten die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Vanaf deze datum moeten woonboten en andere drijvende objecten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor verblijf, worden aangemerkt als een bouwwerk.

Voor woonbooteigenaren is er dus een en ander gewijzigd in de wet- en regelgeving. In verband daarmee zijn diverse regels uit de ligplaatsverordening nu verwerkt in het bestemmingsplan. Voor alle circa 140 woonschepen verdeeld over de vijftien deellocaties in de stad, is nu één ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Een aantal bewoners van woonboten heeft naast de ligplaats de oever in gebruik genomen. Dit walgebruik is, daar waar toegestaan, ook planologisch verwerkt in het bestemmingsplan.

tekst gaat verder onder de foto

Ligplaatsverordening en welstandsnota

Omdat woonboten nu als drijvende bouwwerken worden gezien is voor deze woonboten het bouwbesluit van toepassing. Naast de drijvende bouwwerken onderscheiden we de varende woonschepen. Voor de varende woonschepen blijft de ligplaatsverordening van toepassing. Deze is door de aanpassing van het bestemmingsplan ook inhoudelijk gewijzigd.

Voor alle typen woonboten geldt de welstandsnota. In het deel van de welstandsnota voor woonboten is nu een onderscheid gemaakt tussen de welstandseisen die gericht zijn op de historische binnenstad en het gebied dat daar buiten ligt. Binnen de grens van de historische binnenstad zijn alleen historische schepen toegestaan.

Ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan ligt samen met de ontwerp-welstandseisen en de aangepaste ligplaatsverordening vanaf 25 april zes weken ter visie. Voor woonbooteigenaren, organiseert de gemeente in deze periode een informatieavond. Zij ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Gerelateerde artikelen

Back to top button