Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Aanbesteding 2250 laadpalen voor elektrische auto’s van start

Zwolle – De provincies Overijssel en Gelderland starten de grootste Europese aanbesteding voor laadpalen. Vanaf vandaag kunnen partijen zich melden voor de aanleg en exploitatie van 2250 laadpalen met 4500 slimme laadpunten in de openbare ruimte. Met deze aanbesteding ondersteunen beide provincies 43 gemeenten bij de aanleg en onderhoud van openbare laadpalen. Bijzonder is ook dat deze laadpalen gebruik (kunnen) maken van lokaal opgewekte duurzame energie. Voldoende laadpunten in de openbare ruimte stimuleren elektrisch rijden.

Gedeputeerde Annemieke Traag voor energie, milieu en Europa in Overijssel: “Een belangrijke voorwaarde voor mensen om elektrisch te rijden is voldoende mogelijkheid om de auto op te laden. We werken daarom met netwerkbedrijven als Enexis Groep aan een dekkend netwerk van laadmogelijkheden. Het effect dat we daarmee beogen is minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer. Dat is belangrijk voor de aantrekkelijke leefomgeving in Overijssel. ”

“Met deze aanbesteding ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van openbare laadpalen en daarmee stimuleren we elektrisch rijden. En elektrisch rijden draagt niet alleen bij aan een duurzame mobiliteit maar ook aan een schonere luchtkwaliteit” aldus Gelders gedeputeerde voor energietransitie Jan Jacob van Dijk.

Slim laden via variabel laadprofiel

In de aanbesteding kiezen de provincies voor een slim laadprofiel dat rekening houdt met de beschikbaarheid van duurzame energie op het elektriciteitsnetwerk. Op zonnige dagen met veel wind wordt veel elektriciteit geproduceerd en op andere dag veel minder. Dit betekent dat de e-rijder sneller kan laden bij veel aanbod van duurzaam opgewekte stroom op het net of bij weinig vraag naar elektriciteit op het net. Het variabele laadprofiel kan op deze manier bijdragen aan het verminderen van pieken in het elektriciteitsnetwerk. De netbeheerders in Overijssel en Gelderland werken daarom mee aan een pilot met dit variabele laadprofiel. De e-rijder bepaalt uiteindelijk zelf het tempo van laden. Variabel laden is op deze schaal nog niet eerder uitgevoerd. Na drie jaar evalueren de betrokken partijen deze proef.

Uitvraag

Via een openbare Europese aanbesteding roepen beide provincies geïnteresseerde marktpartijen op om zich in te schrijven. Gezocht worden bedrijven, die laadpalen plaatsen én exploiteren. Het streven is dat de e-rijder zelf kan kiezen bij de laadpaal van welke energieleverancier hij de stroom betrekt, dat kan bijvoorbeeld van eigen zonnepanelen zijn. Marktpartijen hebben tot 8 januari 2018 de tijd om voorstellen in te dienen.

Plankaart laadpunten

Gemeenten kunnen advies krijgen over de locaties in de openbare ruimte waar gezien de verwachtingen laadpunten gewenst zijn. Dit advies kan de doorlooptijd voor het plaatsen van de laadpaal verkorten. Gemeenten dienen ook een Verkeersbesluit te nemen voor de laadpaal, waarmee zij toestemming verlenen voor het plaatsen van de laadpunten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button