Nieuws uit ZwollePolitiek

80 besluiten in gemeenteraad 1 november

Zwolle – Maandagavond 1 november was er weer een gemeenteraadsvergadering, ditmaal een besluitvormingsronde. Er zijn 80 besluiten genomen. Veel hamerstukken, maar ook veel stemverklaringen van de partijen. Opvallend waren de onderwerpen Passerelle, ZwartewaterAllee en de prijsindexering van woningen.

Aan het begin van de avond meldden zich drie insprekers. René Dinkelberg die de actiegroep Verkeersoverlast Holtenbroek heeft opgericht, Mevrouw Deddens namens het VIAA en Carolus Clusius College over jeugdparticipatie, en mevrouw Lisdon van de Groene Burenhof.

Insprekers

In Holtenbroek worden zo’n 1.300 woningen bijgebouwd, en de omwonenden zijn bang dat dat 1.500 verkeersbewegingen toevoegt aan een plek die nu al heel druk is. De actiegroep nodigt raad en wethouders uit om eens te gaan kijken, en overhandigt 400 handtekeningen aan de voorzitter van de raad.

Mevrouw Deddens heeft een onderzoek gehouden onder 225 Zwolse jongeren wat zij belangrijk vinden en hoe zij betrokken kunnen worden bij de politiek. Het belangrijkste wat daar uitkwam, is dat zij graag een Jongerenraad zien, en wel eentje die flexibel is en gericht op een thema. Zodat de jongeren er niet echt veel de verplichtingen aan over houden en dat er niet steeds dezelfde personen aan deelnemen.

De Groene Burenhof is een initiatief voor co-creatie, waar burgers samen met ontwikkelaars een woonproject opzetten waar ouderen ook gezamenlijke ruimtes hebben zodat zij elkaar kunnen helpen. Het project is ook zo veel mogelijk duurzaam en kent veel natuur. Gezinnen zijn aangeschoven en maken deel uit van het plan. Zij willen graag dat de gemeente zich meer met hen bemoeit.

Asielzoekers

Er zijn vragen gesteld door Swollwacht over de voorgenomen opvang van asielzoekers in Zwolle om Ter Apels COA te ontlasten. Wethouder De Heer vermeldt dat Zwolle bereid is om asielzoekers op te vangen,en dat er gezocht wordt naar een geschikte locatie. Hij is het er mee eens dat het een zorgelijke situatie is.

De VVD heeft het over de overlast in de treinverbinding tussen Zwolle en Emmen, waar veel asielzoekers gewelddadig zijn tegenover treinpersoneel en reizigers. Dat vindt zij onacceptabel, en de wethouder vindt dat ook. In samenspraak met de provincie wil hij een plan van aanpak en zoeken naar passende maatregelen. Een gebiedsverbod voor plegers is echter niet altijd de juiste regeling, omdat zij dan ergens anders naar toe gaan.

Agenderingsverzoeken

Alle partijen stemmen in met het op de agenda zetten van de betaalbaarheid van woningen in Breezicht Noord. Ook wil iedereen debatteren over de opkoopbescherming van woningen, zodat deze niet naar huisjesmelkers gaan. Iedereen stemt voor het op de agenda zetten van een overleg over overlast door psychisch kwetsbare mensen. Tot slot een agendering voor het programma schone lucht, waar alleen de VVD op tegen is.

Stemverklaringen

Het CDA benadrukte nogmaals wat zij in het debat over het preventieakkoord gezondheid heeft gezegd, namelijk over gezonde voeding en zij is blij dat dit gaat beginnen. Over het toelaten van brommers en scooters van voor 2011, hoopt GroenLinks dat dit behandeld gaat worden in het debat over schone lucht. Swollwacht is heel blij met de aanpak van het Stinspark. De bewoners hebben er lang op moeten wachten en verdienen het. De VVD maakt zich zorgen over de belasting voor toerisme en GroenLinks herkent in het toerisme-beleid een brede ambitie. Swollwacht wil voor de jeugdhulp vooral kwaliteit vóór snelheid. De PvdA wil voor een basisbaan liever sturen op een écht inclusieve arbeidsmarkt, niet op tijdelijke banen. Swollwacht wil in dit kader vooral drempels wegnemen. Het CDA wil dat de afspraken in het sociaal domein worden nagekomen.

Passerelle

Er ligt een motie van GroenLinks om de plek naast het combigebouw van de NS, dat gesloopt gaat worden voor de Passerelle, mooi in te richten, bijvoorbeeld met verticale groenbeplanting. Alle partijen stemmen ermee in, behalve de SP, die tegen het hele plan van de Passerelle is, omdat zij dit te duur vindt. Het voorstel voor de Passerelle zelf neemt de raad ook aan en het bouwen kan dus van start gaan. De meeste partijen vinden de Passerelle een aanwinst voor de stad en alleen het CDA wil niet akkoord gaan met het voorgenomen Engelenpad, maar neemt toch de plannen aan.

ZwartewaterAllee

VVD, Swollwacht, GroenLinks en ChristenUnie dienen een motie in om plek te reserveren voor fietserstunnels bij de ZwartewaterAllee. Dit omdat de tunnels nu te veel kosten, maar omdat het een belangrijke maatregel is, willen zij de mogelijkheid voor de toekomst open houden. Deze motie neemt de raad unaniem aan. De partijen zijn blij dat er 1.300 woningen bijkomen, dat laat zien dat bouwen in de stad echt wel kan. Ook de grens tussen twee delen van de stad wordt hierdoor geslecht. Het hele voorstel ZwartewaterAllee neemt men aan.

Indexering woonprijzen

Het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie vinden het duurder worden van woningen door aanpassing aan de inflatie geen goed plan. Volgens de wethouder is dat echter onvermijdelijk. Indexeren is de realiteit en de voornemens om dit te doen neemt de raad aan met algemene stemmen, uitgezonderd de SP en de PvdA.

Jeugdhulp

GroenLinks is tevreden met de regionale visie Jeugdhulp, de wachtlijsten worden aangepakt en dat is hard nodig.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en op maandagavonden vanaf 19.30 uur te volgen in het gemeentehuis en via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Hier zijn ook de agenda en stukken in te zien. De Livestream is tevens op later moment af te spelen. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button