BouwEconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

360 graden expo Panorama Nederland te zien in Zwolle

In wat voor Nederland en Zwolle willen wij wonen in de toekomst?

Zwolle – Panorama Nederland komt naar Zwolle. De 360 graden expositie over de toekomst van Nederland is vanaf 2 juli een week lang te zien in de Grote Kerk in Zwolle.

Met de 360 graden verbeelding op ooghoogte kunnen bezoekers zelf een kijkje nemen in de toekomst. De expositie moet inwoners en beleidsmakers aanzetten tot discussie. In wat voor Nederland en Zwolle willen wij wonen in de toekomst? En hoe krijgen we dat voor elkaar?

Toekomstige problemen

De bezoekers zien in het panorama beelden over hoe we toekomstige problemen in Nederland het beste aan kunnen pakken. Het gaat dan om problemen zoals klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van landbouw.

Wat vertelt Panorama Nederland ons over Zwolle

Van 2 tot en met 7 juli is het panorama te bewonderen in de Grote Kerk. Iedere avond wordt er een toelichting gegeven op een specifiek onderwerp uit het Panorama. De eerste avond, dinsdag 2 juli, staat Zwolle op het programma: ‘Wat vertelt Panorama Nederland ons over Zwolle?’ Ben Koopman van Taskforce Zwolle vertelt ons aan de hand van dit Panorama over een uitdagende toekomstvisie op de ontwikkeling van Zwolle. Hierin bespreekt hij de thema’s transitie, verstedelijking en mobiliteit. Worden we een stad met 180.000 inwoners?

Naast de expositie is er ook een rapport uitgegeven en een app. Deze is beschikbaar in de App Store en Google Play Store.

Panorama Nederland is bedacht door het College van Rijksadviseurs. dit is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Het CRa adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button