Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

3,4 % loonsverhoging voor alle gemeente ambtenaren

Zwolle – De 160.000 gemeenteambtenaren in Nederland krijgen een ruime loonsverhoging. De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse gemeenten hebben hierover een akkoord bereikt.

De nieuwe CAO Gemeenten heeft een looptijd van 16 maanden. Vanaf 1 januari 2016 stijgen de lonen met 3,0 procent. Van 1 januari 2017 tot 1 mei 2017 komt hier nog 0,4 procent bij.

Waardering

‘We zijn blij dat gemeenteambtenaren een fatsoenlijke loonsverhoging krijgen’, zegt Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid en CAO-onderhandelaar Gemeenten. ‘De afgelopen jaren hebben ambtenaren van gemeenten door de decentralisaties meer taken gekregen. De werkdruk op de gemeentehuizen, vuilniswagens en brandweerkazernes is toegenomen. Met deze CAO krijgen werknemers van de lokale overheid weer de waardering die ze verdienen.’

Loonakkoord

Met de nieuwe CAO zijn ook voor gemeenteambtenaren de afspraken uit het loonakkoord omgezet in een hoger loon. Het loonakkoord voorziet in een lagere ABP-pensioenpremie voor 2016. Hierdoor valt 1,4 procent loonruimte vrij, die onderdeel is van de totale loonsverhoging van 3,4 procent.

Andere afspraken

Daarnaast hebben vakbonden en gemeenten afgesproken een onderzoek in te stellen naar de instroom van nieuw personeel. Fey: ‘De arbeidsmarkt voor gemeenten zit al jarenlang op slot en als er al mensen instromen, gebeurt dat vaak op flexibele basis. Dat moet veranderen. Daarom willen we afspraken maken over meer instroom van jongeren, generatiepacten en het terugdringen van flex.’
Verder zijn er in de CAO onder meer afspraken gemaakt over reparatie van het derde WW-jaar. CNV Overheid legt het CAO-resultaat komende weken voor aan de leden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button