Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

120 kerkuil jongen vlogen uit in Zwolle in 2014

De kerkuilen in en rond Zwolle hadden het afgelopen jaar geweldig goede broedresultaten. Jaarlijks vliegen tussen de 40 en 50 jonge kerkuilen uit; in 2014 waren dat er bijna 120! Het laatste jaar dat er ook meer dan het gemiddelde aantal uilen uitvloog was 2007, toen waren er 85 jongen.

Muizen

De reden van het goede resultaat was de overweldigende aanwezigheid van muizen. In de open gebieden waren het vooral de veldmuizen die enorm veel jongen produceerden, op gang geholpen door de zachte winter van 2013/2014. Maar ook in de percelen met hogere begroeiing waren veel muizen. Zij profiteerden van de grote hoeveelheden eikels en beukennoten. Naast kerkuilen profiteerden ook andere muizeneters zoals torenvalken, buizerds, ransuilen en steenuilen van deze rijke dis. Zelfs waren er een aantal broedgevallen van de zeldzamere velduilen in de Mastenbroekerpolder.

Inventarisatie

214 was een druk jaar voor de vrijwilligers van de Stichting Avifauna Zwolle. Door de zachte winter en veel voedsel begonnen veel kerkuilen al in de maand maart met broeden, één maand eerder dan normaal. In de maand juni konden in veel nestkasten de jongen worden geringd. Maar daar bleef het niet bij, want menig paar kerkuilen begon nog een tweede broedsel. Dus in september en oktober volgde nog een controleronde langs de ruim 40 nestkasten die in het gebied hangen en konden weer een aantal jongen worden geringd.

Grote legsels

Onder normale omstandigheden legt een kerkuil 6 tot 7 eieren. In 2014 waren er legsels van 9 tot 11 eieren. Eén vrouwtje zag zelfs kans om 12 eieren te produceren! Niet ieder gelegd ei resulteert in een uitgevlogen jong en het is het vrij normaal als maar 4 of 5 jongen groot worden. Maar in 2014 waren er meerdere nesten met 7 of 8 jongen; er was zelfs een nest bij met 9 jongen.

Hoe gaat het verder

Het is goed dat de kerkuilenstand weer een flinke impuls kreeg, maar het is maar de vraag hoeveel van de jonge vogels hun eerste winter zullen overleven. De muizenstand is door het vochtige weer inmiddels drastisch gekrompen en het is nu hard werken voor de uilen om hun kostje bijeen te scharrelen. Ze lopen daarbij veel gevaren; bijvoorbeeld omdat ze ook veel in de bermen langs wegen jagen. Mocht het toch nog flink gaan winteren, dan wordt veel voedsel onbereikbaar.

Melden

Mensen die een (dode) kerkuil vinden vraagt Avifauna om er op te letten of de vogel een ring heeft. Op deze ring staat een nummer en dat kan worden gemeld bij het Vogeltrekstation in Wageningen www.griel.nl De melder en diegene die de vogel geringd heeft krijgen dan bericht.

Avifauna stelt het op prijs dat wanneer mensen in hun schuur regelmatig een kerkuil zien zij contact met hun zouden willen opnemen via info@avifaunazwolle.nl Dit zou voor Avifauna een goede plaats kunnen zijn een nestkast te plaatsen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button