Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina
Trending

10.000 nieuwe woningen in Zwolle, maar waar?

Debat over Omgevingsvisie

Zwolle – Er moeten 10.000 extra woningen komen, de komende 10 jaar. Dat staat in de aangepaste Omgevingsvisie waarover de gemeenteraad maandagavond praatte. Die 10.000 zijn een stuk minder dan de eerde genoemde 25.000. Maar dat grote aantal stuitte afgelopen periode op nogal wat kritiek. Met name de torenhoge appartementencomplexen, hoger dan de Peperbus, zagen mensen niet zitten. Maar ook rees de vraag of we als stad wel zo snel moeten groeien. Daarop paste het college het aantal aan. Een stuk minder woningen dus, maar de vraag blijft waar die woningen moeten komen. De één wil een nieuwe woonwijk Vechtpoort achter Berkum , de ander zit meer te denken aan inbreiding in de stad.

De grenzen van het mogelijke

Jan Slijkhuis van de PvdA is geen voorstander van grote groei: ”We zijn niet voor de maximale groei van Zwolle centrumstad, zeker wanneer je denkt aan de klimaatadaptatie. Er moet recht worden gedaan aan de woningzoekenden, maar dan wel binnen de grenzen van het mogelijke.”, aldus het raadslid. De hoogbouwvisie  is volgens de partij wel sterker geworden: ”Er ligt nu een beter onderbouwd verhaal dat hoogbouw meer als middel beschouwt en duidelijke criteria voor het beoordelen van bouwinitiatieven in de verschillende delen van de stad geeft. Het is geen vrijbrief om overal waar dat volgens de Omgevingsvisie kan ook automatisch in te stemmen met plannen voor hoogbouw. Dit moet een kwalitatieve afweging blijven.”

Hoogbouw in Zwolle een goed idee?

CDA Zwolle vindt hoogbouw geen goed idee. ”De woningen moeten passen bij de omgeving. We denken aan effectiever gebruik van de ruimte. Een supermarkt heeft niet per se ramen en kan ondergronds, terwijl je daar boven groen kan aanbrengen of zonnepanelen.”, aldus fractievoorzitter Jan Nabers. D66 staat daar anders in: ”Hoogbouw zorgt ervoor dat we onze groene stadsranden niet hoeven op te offeren voor woningbouw.’ Fractievoorzitter Sonja Pauw roept het college op om extra in te zetten op natuur bij de Omgevingsvisie. Swollwacht is wel voorstander van hoogbouw: ”We zien dat hoogbouw nodig is. 10.000 woningen erbij tot 2030 is is een forse opgave, maar wij denken wel dat het mogelijk is. En dat betekent dat we in de hoogte moeten bouwen. Hoogbouw roept weerstand op en dat begrijpen we, maar van hoogbouw hoger dan onze Peperbus is geen sprake.”, zegt raadslid Silvia Bruggenkamp.

Inbreiding Het is algemeen bekend dat de woningkrapte in Zwolle ernstig is. Daarom is er in de Omgevingsvisie dan ook veel aandacht voor woningbouw. Het college spreekt in de Omgevingsvisie onder andere over 6.000 woningen bouwen voor 2030 in de bestaande wijken; op hetzelfde totale oppervlak komen dan meer woningen, en dus dus ook meer mensen. Er wordt dan intensiever gebruikt gemaakt van de stad. Meer inwoners zorgt tevens voor meer druk op alle voorzieningen in Zwolle, om deze reden is er in de Omgevingsvisie veel aandacht voor de bereikbaarheid, het aanleggen van groen, mobiliteit en het behoud van de leefbaarheid in het centrum van Zwolle.

Mismatch tussen vraag en aanbod

Lennart Hartman van GroenLinks Zwolle is tevreden over de Omgevingsvisie: ”De kwaliteit van de stad is het uitgangspunt geworden van de Omgevingsvisie, daar zijn we blij mee. We zijn voorstander van bouwen binnen de stadsgrenzen, om het buitengebied te beschermen en de naoorlogse wijken te versterken.”, aldus Hartman. Nabers zet vraagtekens bij het betoog van GroenLinks. Is het geen dood vogeltje? Wat gaat u nu echt doen om een bijdrage te leveren aan al die mensen die denken ik wil graag een huis en ik kan geen huis krijgen.” GroenLinks blijft van mening dat er niet in het buitengebied gebouwd moet worden: ”Wij willen goed nadenken hoe de bestaande bouw in onze stad verbeterd kan worden. Op dit moment is er een grote mismatch tussen vraag en aanbod. De infrastructuur ligt daar al klaar, dan hoeven we niet in nieuwe grond de schop te steken.” Nabers reageert: ”Eigenlijk zegt u tegen al die Zwollenaren die nu huis zoeken en graag een huis willen hebben met een tuin; vergeet het maar daarvoor hoeft u niet bij GroenLinks te zijn.”

Kijken naar de actualiteit

Wethouder Ed Anker (ChristenUnie) denkt dat het verstandig is om rekening te houden met de actualiteit: ”We hebben op een gegeven moment een punt gezet bij het beleid dat we nu hebben.” De tijd is gewoon veel te ingewikkeld om over twee jaar niet een actualisatie te doen. De 10.000 woningen worden volgens de Omgevingsvisie verspreidt over verschillende gebieden in Zwolle. ”Ik zie nog wel dat er ruimte is om na die 10.000 nog een stap te maken. ik zie nog niet dat de grens bij 10.000 zit.”, zegt de Wethouder.

Bouwen in de Vechtpoort

Naast hoogbouw is ook het bouwen van een nieuwe woonwijk aan de rand van de stad een optie. In de Omgevingsvisie is daar nog geen gebied voor aangewezen. Al jaren wordt er gesproken over de locatie Vechtpoort, een stuk grond naast Berkum waar 2.000 woningen gebouwd kunnen worden. De Omgevingsvisie sluit de mogelijkheden om daar te bouwen niet uit, het document bevestigt het ook nog niet.

De PvdA zet vraagtekens bij deze plannen: ”Voor een stadsuitleg in Vechtpoort van ca. 2.000 woningen is eigenlijk helemaal geen ruimte is in Zwolle, tenzij we de groen-blauwe kwaliteiten fors willen aantasten. Hoe reëel zijn dan allerlei forse groeiscenario’s die momenteel worden onderzocht?”, aldus Slijkhuis. D66 wil graag dat er onderzoek wordt gedaan naar de 10 hectare bij de Kop van Voorst voor woningbouw en andere functies. ”Als we daar kunnen bouwen kunnen we de door de Zwollenaar gekoesterde stadsranden voorlopig met rust laten. Dan hoeven we nog geen uitleglocatie aan te wijzen.”, oppert Sonja Pauw van D66.

De VVD is niet per se tegenstander van het bouwen in de Stadsranden, omdat er veel woningen nodig zijn: ”Als Zwolle deze kwaliteit wil behouden, moeten we woningen bouwen de komende jaren. De verhitting op de woningmarkt is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Wij staan landelijk op plek zeven van de gemeenten waar de woningdruk het hoogst is. We wonen met 17 miljoen mensen in dit land, misschien moeten we maar gebieden gaan inpolderen. Het is een landelijk vraagstuk.”, aldus Schelto Bus. Later haakte Anker daar op aan: ”De vraagstukken die er op de wereld zijn afgekomen zijn ingewikkelder geworden. Deze stad kan alleen floreren als we dit in goede samenhang doen met de regio. Volgens mij heeft niemand hier gezegd alles is voor Bassie, alles is voor Zwolle.”

 

Wat is een Omgevingsvisie? De Omgevingsvisie biedt een blik op de toekomst, een visie op lange termijn dus. De omgevingsvisie heeft invloed op jouw leefomgeving; de stad Zwolle. De gemeente is verplicht om zo’n visie te maken. De Omgevingsvisie van Zwolle is een toekomstbeeld waarmee de gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Deze visie is samengesteld op basis van onder andere raadsdebatten, de tour de Zwolle en persoonlijke gesprekken met Zwollenaren opgesteld. Het is het toekomstbeeld waarmee de gemeente wil laten zien hoe de fysieke leefomgeving er over tien jaar uit kan gaan zien, 2030 dus. Het woord was nu aan de gemeenteraad om te bepalen of zij deze visie wil vaststellen en wil instemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de Omgevings Effect Rapportage.

Gerelateerde artikelen

Back to top button