EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

10.000 euro voor strijd tegen energiearmoede

ZWOLLE – Coöperatie Zonneweide Hessenpoort schenkt 10.000 euro aan Stichting Voor Elkaar Zwolle voor de strijd tegen energiearmoede. Het bedrag komt uit een winstoverschot van de Coöperatie. De donatie gaat naar hulp voor mensen die door de hoge energieprijzen tussen wal en schip zijn beland.

De energiecrisis raakt momenteel veel mensen. Ook veel inwoners van Zwolle hebben moeite om de energierekening te betalen. Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een laag inkomen. De energietransitie is onderwerp van gesprek tijdens een bezoek aan de Stichting Voor Elkaar Zwolle, waar Ilse Sijtsema en Gert Hoogeboom namens de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort (CZH) aanwezig zijn voor een bijzondere gelegenheid.

Winstoverschot bij Zonneweide Hessenpoort

Sinds 2019 vind je op Bedrijventerrein Hessenpoort de Zonneweide, die bestaat uit 19.488 zonnepanelen. Jaarlijks produceert het park 6,3 MWh, dat vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 2.000 huishoudens. Door de hoge energieprijzen levert het zonnepark dit jaar een positief resultaat op dat deels ten gunste wordt gesteld aan een goed doel.

Gert Hoogeboom, penningmeester van de CZH, licht toe: “Tijdens onze aandeelhoudersvergadering waren we het er unaniem over eens dat dit extra geld, dat afkomstig is uit duurzame energie, ten goede moet komen aan mensen die juist getroffen worden door de hoge energieprijzen’’. De CZH besloot daarop de 10.000 euro beschikbaar te stellen aan Stichting Voor Elkaar Zwolle.

Donatie voor Stichting Voor Elkaar Zwolle

Stichting Voor Elkaar Zwolle zet zich in om kwetsbare stadsgenoten te helpen op weg naar gezonde financiën, meedoen en werk zoeken in Zwolle. Met onder andere schuldhulpmaatjes biedt de stichting hulp aan inwoners in Zwolse wijken.

Tijdens een bezoek aan de Meeuwenlaan is ook Wethouder Michiel van Willigen aanwezig. Hij benadrukt het belang van vrijwilligersinitiatieven in de wijken: “Dankzij initiatieven zoals Stichting Voor Elkaar Zwolle is hulp beschikbaar en zijn vrijwilligers welkom achter de voordeur. Die schakel tussen burger en gemeente is soms nodig.”

“Die schakel tussen burger en gemeente is soms nodig.” Wethouder Michiel van Willigen

 

“Want met 130.000 inwoners in Zwolle bereiken we – ondanks onze mensen bij sociale wijkteams – nog niet iedereen. Die verbinding is daarom van groot belang’’.

Tussen wal en schip

Sijtsema en Hoogeboom overhandigden de cheque aan Maarten Schrooten (Teamleider Stichting Voor Elkaar Zwolle) en Martin Suithoff (Directeur Stichting Voor Elkaar Zwolle). De donatie wordt warm ontvangen en komt ten gunste voor mensen die tussen wal en schip zijn beland. Suithoff: ‘’Met dit geld kunnen we maatwerk bieden waar dat het hardst nodig is. Want ondanks de algemene maatregelen die inwoners helpen, blijven er altijd uitzonderlijke situaties waar mensen tussen wal en schip belanden. Juist voor die doelgroep is er soms extra hulp nodig om hen overeind te houden’’.

Naast urgente ook duurzame hulp

Naast acute ondersteuning is er binnen de stichting ook aandacht voor duurzame hulp voor inwoners. Dit gebeurt vanuit het project Warm Thuis, een samenwerking tussen de gemeente Zwolle, Stichting Voor Elkaar Zwolle, buurtinitiatieven en woningcorporaties. Inwoners die dat zelf niet kunnen betalen krijgen gratis hulp van een energiecoach of een klusser die helpt om kleine- of grote energiebesparende maatregelen te treffen.

Over Stichting Voor Elkaar Zwolle

Stichting Voor Elkaar Zwolle bestaat uit een team van medewerkers en een grote groep vrijwilligers, die zij maatjes noemen. Lijkt het jou waardevol om op een laagdrempelige manier andere mensen in Zwolle op weg te helpen? Ga naar www.voorelkaarzwolle.nl of neem contact op via info@voorelkaarzwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren