EconomieNieuws uit ZwolleProgramma'sVoorpagina

► VIDEO: Drie sporen om het Zwolse restafval te verminderen

Zwolle – Extra voorzieningen op maat om afval te scheiden in hoogbouw en wijken zoals Assendorp, mobiele milieubrengstations in wijkwinkelcentra, meer communicatie en bewustwording en een pilot met financieel belonen van minder restafval. Met deze en andere maatregelen willen burgemeester en wethouders de hoeveelheid restafval in 2020 terug brengen naar maximaal 100 kilo per inwoner. Dat stellen ze voor aan de gemeenteraad in het Uitwerkingsplan Zwolle Zonder Afval.

Door de toenemende welvaart worden fossiele grondstoffen schaarser. Een groot deel van deze grondstoffen wordt maar kort gebruikt, waardoor uitputting dreigt. Door een andere aanpak van het afvalbeheer blijft Zwolle er voor zorgen dat herbruikbare grondstoffen niet langer in de verbrandingsoven verdwijnen.

Op 24 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met de hoofdlijnen voor het gemeentelijk grondstoffenplan (GGP) 2017-2020. Deze hoofdlijnen werden gepresenteerd in een visiedocument waarin de ambitie van ‘Zwolle Zonder Afval’ in drie hoofdsporen is uitgewerkt:

Spoor A: Faciliteren

Extra voorzieningen treffen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft afval en grondstoffen

goed en makkelijk te scheiden;

Spoor B: Motiveren

Laten zien wat het voorkomen van en het goed scheiden van afval en grondstoffen oplevert;

Spoor C: Belonen

Financiële prikkel om het verminderen van en het goed scheiden van afval en grondstoffen te belonen.

Uitwerkingsplan

In het Uitwerkingsplan hebben burgemeester en wethouders de maatregelen en activiteiten binnen deze drie sporen concreet gemaakt. Daarmee vormt het plan het spoorboekje om tot een halvering van de hoeveelheid restafval (van 100 kilo per inwoner per jaar in 2020) te komen. Het plan bestaat uit een groot aantal maatregelen en activiteiten. Belangrijke onderdelen zijn:

• Gemeente Zwolle en ROVA gaan uit van een maatwerkaanpak om de hoogbouw en wijken als Assendorp te faciliteren in het scheiden van grondstoffen;

• Gemeente en ROVA realiseren op vaste momenten mobiele brengstations centraal in de wijk, bijvoorbeeld bij winkelcentra, voor specifieke afvalstromen als afgedankte kleine elektrische apparaten, piepschuim, frituurvet en klein chemisch afval;

• Gemeente en ROVA zetten in op meer communicatie, voorlichting en motivatie;

• Om de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar te halen is een vorm van financieel belonen nodig. Voordat daarover een besluit wordt genomen voeren de gemeente en ROVA in de tweede helft van 2017 een pilot uit. Het gaat om een pilot om inwoners (achteraf) financieel te belonen als ze minder restafval aanbieden;

• De huidige regeling voor verenigingen die helpen bij de inzameling van oud papier wordt afgebouwd. Daarvoor in de plaats zal een nieuwe regeling worden uitgewerkt voor verenigingen en scholen die op een of andere wijze hulp willen bieden bij de gescheiden inzameling van afvalstoffen;

• Gemeente en ROVA richten zich op het beïnvloeden van landelijk beleid;

• Daar waar mogelijk realiseren gemeente en ROVA werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel voor de bestaande als de aanvullende werkzaamheden.

Bij het opstellen van het Uitwerkingsplan is samengewerkt met diverse partners in

de stad. Ook zijn de ideeën in een drietal sessies voorgelegd aan bewoners. Zij zullen ook bij de invoering van het plan worden betrokken.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button